Môn Địa lý: Kỹ năng làm bài thực hành

PGS.TS Đinh Văn Thanh (Giảng viên Khoa Địa lí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) hướng dẫn kĩ năng làm bài thực hành Địa lí trong đề thi vào các trường đại học và cao đẳng năm 2013 đạt điểm cao.

 

thi-tot-nghiep-2013-2

 

Trong đề thi địa lí vào các trường đại học và cao đẳng chắc chắn sẽ có một câu thực hành là vẽ biểu đồ hoặc lược đồ Việt Nam và điền các thông tin địa lí lên lược đồ và nhận xét, giải thích. Câu bài tập địa lí tương ứng với 3 điểm trong đó phần vẽ biểu đồ hoặc lược đồ được 1,5-2 điểm. Vì vậy nếu thí sinh làm sai bài thực hành thì bài thi địa sẽ được điểm thấp. Để làm tốt bài thực hành địa lí thí sinh cần nắm chắc một số kĩ năng để nhận biết các dạng biểu đồ và vẽ đúng các dạng biểu đồ địa lí sau đây:

 

Phần I. Các vấn đề thí sinh cần chú ý khi làm bài thực hành địa lí:

 

- Cách ra đề thi với dạng câu bài tập này là: Cho một bảng số liệu có đơn vị bất kì. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện một mục tiêu nào đó và sau đó nhận xét và giải thích biểu đồ.

 

- Trước hết phải nghiên cứu kĩ đầu bài để chọn được loại biểu đồ thích hợp nhất, vì nếu chọn sai thì cả bài vẽ sẽ không có điểm.

 

- Phần vẽ biểu đồ là quan trọng nhất, được nhiều điểm nhất, nếu vẽ sai sẽ không có điểm. Phần nhận xét thì tuỳ theo cách hỏi: nếu hỏi nhận xét và giải thích trên cơ sở số liệu của đầu bài kết hợp với biểu đồ đã vẽ thì dù biểu đồ vẽ sai nhưng nhận xét và giải thích đúng thì nhận xét và giải thích vẫn có điểm. Nếu yêu cầu chỉ dựa vào biểu đồ vẽ để nhận xét và giải thích thì dù nhận xét và giải thích đúng nhưng vẽ biểu đồ sai, thí sinh sẽ không có điểm phần này.

 

- Khi làm bài phải xử lí số liệu, các khâu tính toán và vẽ biểu đồ phải thật cẩn thận, chính xác.

 

- Dạng câu thi phải vẽ lược đồ Việt Nam (dạng câu này ít gặp trong đề thi môn Địa lí nhiều năm nay). Nếu cần vẽ lược đồ Việt Nam, ta chỉ cần vẽ một bản đồ Việt Nam sơ lược có hình dáng giống như bản đồ trong sách giáo khoa, cần có một số địa danh chính như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, T.p Hồ Chí Minh, với một số sông chính như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Cửu Long…và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó điền các thông tin cần thiết lên lược đồ sao cho đúng với vị trí của chúng. Cuối cùng là chú thích lược đồ, viết nhận xét và giả thích.

 

thi-tot-nghiep-2013

 

Phần II. Phương pháp vẽ các dạng biểu đồ

 

1. Biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu với số liệu trong đề bài là các số tự nhiên có số năm ≤ ba năm

 

- Nhận biết loại biểu đồ: Nều biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu thì chắc chắn phải vẽ biểu đồ hình tròn phải tính quy mô, bán kính và xử lí số liệu cơ cấu quy ra %.

 

- Tính quy mô: Cộng lấy tổng số theo từng năm, chọn tổng nhỏ nhất đặt bằng 1 đơn vị. Sau đó lần lượt lấy các tổng số của các năm khác chia cho tổng số bé nhất. Kết quả tìm được chính là quy mô của các năm.

 

- Tính bán kính hình tròn(R): R được tính theo công thức R= quy mô

 

- Tính cơ cấu: Đặt các tổng số theo từng năm tính được ở trên bằng 100%, sau đó lần lượt lấy các số liệu thành phần chia cho tổng số 100=%.Viết tất cả các kết quả tính được vào bảng %.

 

- Vẽ biểu đồ: Đặt một đoạn dài tuỳ ý bằng 1 đơn vị, nghĩa là bán kính vòng tròn nhỏ nhất bằng 1, từ đó xác định được các bán kinh vòng tròn khác. Vẽ các vòng tròn theo các bán kính đã được xác định và lần lượt đưa các số liệu % vào các vòng tròn tương ứng sao cho tổng mỗi vòng tròn đều bằng 100%.

 

- Nhân xét và giả thích biều đồ:

 

+ Nhận xét theo các ý sau:

 

Khái quát chung: xem xét về tinh hình phát triển của các chỉ tiêu biểu hiện qua các vòng tròn to dần lên.

 

Xem xét từng tỉ lệ % của các chỉ tiêu trong từng năm chiếm vị trí thế nào trong tổng thể cơ cấu chung.

 

Xem xét sự biến động của các chỉ tiêu trong suốt quá trình từ năm đầu đến năm cuối.

 

+ Giải thích lần lượt theo các ý nhận xét trên.

 

2. Biểu đồ thể hiện cơ cấu với số liệu trong đề bài là các số tự nhiên và có số năm nhỏ hơn hoặc bằng 3 năm

 

- Cách nhận biết: Vẽ biểu đồ tròn, mỗi năm 1 vòng tròn.

 

- Cách vẽ tương tự như dạng 1, chỉ khác với dạng 1 là không phải tính quy mô. Bán kính dạng biểu đồ này tính theo công thức bằng căn của thương số giữa các tổng khác với tổng nhỏ nhất.

 

3. Biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu theo từng thành phần các chỉ tiêu kinh tế cần biểu hiện trong mỗi năm

 

- Nhận biết: Đây là dạng biểu đồ bát úp, mỗi năm phải vẽ 2 vòng tròn có bán kính khác nhau

 

- Cách vẽ: Vẽ thành 2 cặp nửa vòng tròn cho mỗi năm.

 

4. Biểu đồ thể hiện cơ cấu mà số liệu trong đề bài là các số tương đối (%)

 

- Nhận biết: Là biểu đồ hình tròn vì thể hiện cơ cấu.

 

- Cách vẽ: Không phải xử lí số liệu, không tính bán kính mà chỉ việc vẽ các vòng tròn năm sau to hơn năm trước, sau đó vẽ các tỉ lệ % vào các vòng tròn tương ứng. Cuối cùng là nhận xét và giải thích

 

5. Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực qua nhiều năm

 

- Nhận biết: Là biểu đồ đường cùng xuất phát từ điểm 100%.

 

- Cách vẽ: Xử lí số liệu ra % bằng cách đặt năm đầu tiên bằng 100%, sau đó lần lượt lấy các số liệu của các năm sau chia cho năm đầu tiên × 100 và vẽ biểu đồ đường theo các số liệu đã xử lí.

 

6. Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển các ngành, các lĩnh vực với một đơn vị thống nhất và có số năm lớn hơn 3 năm

 

- Nhận biết: Biểu đồ đường một trục tung, không xử lí số liệu

 

- Cách vẽ: Vẽ một trục toạ độ cùng với các đường có các số liệu tương ứng qua các năm

 

7. Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển với ít nhất là 2 chỉ tiêu có đơn vị khác nhau

 

- Nhận biết: Biểu đồ đường 2 trục tung, không xử lí số liệu.

 

- Cách vẽ: Vẽ trên cùng một trục toạ độ có hai trục tung, vẽ lần lượt các đường tương ứng với các số liệu qua các năm

 

8. Biểu đồ thể hiện các giá trị nào đó với số liệu là các số tự nhiên qua nhiều năm

 

- Nhận biết: Biểu đồ hình cột.

 

- Dạng biểu đồ này rất đa dạng, có thể vẽ biểu đồ cột đơn, cột ghép, cột chồng tuỳ theo cấu trúc và mối quan hệ giữa các số liệu trong đề thi.

 

9. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu (chuyển dịch cơ cấu…) của một ngành sản xuất nào đó qua nhiều năm (lớn hơn ba năm)

 

- Nhận biết: Biểu đồ miền.

 

- Cách vẽ: xử lí số liệu quy ra % sau đó vẽ biểu đồ miền.

 

10. Biểu đồ thể hiện sự so sánh sự phát triển giữa các ngành, các lĩnh vực

 

- Nhận biết: Biểu đồ cột ghép hoặc cột chồng.

 

- Cách vẽ: Tuỳ theo cấu trúc của các số liệu và số đơn vị trong đầu bài mà có thể vẽ biểu đồ cột ghép hoặc cột chồng với một trục tung hoặc hai trục tung.

 

11. Biểu đồ thể hiện tỉ lệ của các chỉ tiêu kinh tế này so với các chỉ tiêu kinh tế khác

 

- Nhận biết: Biểu đồ cột chồng hoặc biểu đồ miền

 

- Cách vẽ: Xử lí số liệu xác định tỉ lệ so sánh giữa hai chỉ tiêu bằng cách lấy chỉ tiêu cấn so sánh chia cho chỉ tiêu bị so sánh × 100. Nếu các kết quả nhận được đều nhỏ hơn 100% thì có thể vẽ biểu đồ cột chồng với các cột đều cao 100%. Nếu một trong các kết quả xử lí số liệu lớn hơn100% thì phải vẽ biểu đồ miền.

 

Trên đây là một số dạng biểu đồ thường gặp trong đề thi vào các trường cao đẳng và đại học, tuy nhiên để làm đúng đề thi và được điểm cao thì yêu cầu thí sinh cần rèn luyệt kĩ năng thực hành để phân biệt được các dạng biểu đồ và nắm chắc các kĩ năng xử lí số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét, giải thích biểu đồ. Chúc các thí sinh thành công trong kì thi này.


Tin Hot

cv long viet 2019

20/1 Vui chơi dã ngoại Chúng ta là chiến sĩ tại KST Long Việt - Sóc Sơn

Ngày 20/1, Nhất Việt tổ chức chương trình vui chơi dã ngoại dành cho gia đình, các thành viên tại KST Long Việt - Sóc Sơn với chủ đề Chúng ta là chiến sĩ. Chương trình có nhiều hoạt động vui chơi lý thú, cụ thể lịch trình như sau: Đọc thêm
maichau

26,27/1 Picnic Mai Châu, Tiệc tất niên nồng nàn giữa thung lũng

2 ngày 26,27/1/2019, Nhất Việt tổ chức chương trình vui chơi, khám phá Mai Châu với nhiều chương trình vui nhộn, ấm áp, hấp dẫn cho tiệc tất niên, chào đón năm mới. Chương trình…
edufarrm

12/1 Cùng con trải nghiệm nông nghiệp 4.0 tại khu trang trại Edufarm

Thứ 7 ngày 12/1/2019, Nhất Việt tổ chức chương trình dã ngoại dành cho các gia đình tại khu trang trại giáo dục Edufarrm (Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ) với nhiều hoạt động lý thú,…
tour tet sa pa

Tour Tết Nguyên Đán: Sa Pa mùng 4+5+6 Tết

Như thường lệ, mỗi dịp đầu xuân, Nhất Việt luôn có lịch trình đến Sa Pa dịp Tết, lịch trình Tết Nguyên Đán 2019 sẽ đi vào các ngày mùng 4,5,6 Tết (8.9.10/2/2019). Chương trình cụ…
hagiangtet2018

Tour Tết Nguyên Đán 2019: Hà Giang mùng 4,5,6 Tết

Trong 3 ngày mùng 4,5,6 Tết Nguyên Đán 2018, Nhất Việt tổ chức hành trình khám phá Hà Giang với hành trình rất thú vị, trải nghiệm đón tết ở vùng cao Hà Giang nhé. Chương trình cụ…
tamdao tet

29/12 Dạo chơi Tam Đảo, săn mây, rinh lộc, đón năm mới về

Thứ 7 ngày 29/12, Nhất Việt tổ chức chương trình dã ngoại 1 ngày tại Tam Đảo dành cho các thành viên, gia đình. Đây là dịp cùng nhau vui chơi nhẹ nhàng, săn mây, rinh lộc, đón năm…

Cẩm nang

tri-tue-cam-xuc1

Giáo dục trẻ em phát triển trí tuệ cảm xúc

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trẻ được quan tâm phát triển về nhiều mặt, trong đó có việc chú trọng phát triển trí tuệ cảm xúc. Tuy nhiên, chưa hẳn có nhiều bố mẹ hiểu và giúp con phát triển về mặt này. Đọc thêm
lam-viec-nhom1

Dạy trẻ cách làm việc nhóm hiệu quả

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, việc tổ chức làm việc nhóm ngày càng phổ biến. Làm việc nhóm chính là sự tập hợp của hai hay nhiều nhóm người gộp lại, cùng đặt ra một…
bang-chu-cai-dien-tu-thong-minh-tieng-viet-cho-be-hcm.jpg

Những bí kíp giúp trẻ học thuộc bảng chữ cái

Lên 5 tuổi, các mẹ nên cho bé làm quen dần với các chữ cái để bé trở nên thành thạo khi bước vào lớp Một. Trên đây là một số bí kíp giúp trẻ học thuộc bảng chữ cái !
4 56857.jpg

Dạy trẻ kĩ năng tự ra quyết định

Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng luôn dành trọn tình yêu thương của mình cho con cái, mong muốn tạo cho chúng có được cuộc sống an toàn và đưa ra được những quyết định đảm bảo quyền lợi…

Dành cho cha mẹ

trải nghiệm Trung thu 1

Các hoạt động trải nghiệm Trung thu qua một số trò chơi dân gian đặc sắc

Rinh tùng rinh! Tiếng trống cuốn lũ trẻ ra sân, hòa vào không khí hào hứng, mộc mạc của những trò chơi dân gian trong Tết Trung thu. Tuy mộc mạc, nhưng những hoạt động đầy ắp tiếng cười đó sẽ giúp trẻ phát huy tính sáng tạo, khả năng tư duy và tính… Đọc thêm

Tư vấn - Giải đáp thắc mắc

tuvan2

Tư vấn trẻ hay trớ

Hỏi: Con gái tôi 2 tháng tuổi, cứ ăn xong là lại trớ, ăn ít trớ ít, ăn nhiều trớ nhiều, bé bú sữa ngoài là chủ yếu. Từ lúc 1 tháng đến bây giờ vẫn vậy.Vậy cháu bị mắc bệnh gì?
XEM THÊM...

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC NHẤT VIỆT

Cơ sở 1: Phòng 20.06 Tòa nhà Vinaconex 21 - 804 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Cơ sở 2: Phòng 22.02 - cụm 102 - tòa nhà Usilk - đường Tố Hữu
Hotline: 0987.999.790 / (024) 6251 8822
Email: nhatvietedu@gmail.com    Website: www.nhatvietedu.vn    Facebook: www.facebook.com/nhatvietedu

hkec.com.vnlamwebseove may bay
đồ đồng đại báivé máy bay bắc ninh giá rẻthiết kế website joomla wordpressthiết bị điệnhóa chất xử lý nướchương liệuCồn khôCồn thạchHóa chấthóa chất công nghiệpdung môi công nghiệpmàu thực phẩmhương liệu thực phẩmpSikachống thấm sikaCamera cảnh báoBarrier tự độngHệ thống giám sátHệ thống cảnh báoLắp đặt cameraCamera ip giá rẻCamera giám sát hành trìnhđăng ký học lái xethi bang b2 o tphcmClorin tẩy mốc kính ô tôthuốc tím KMNO4 pac trung quocaxit sunfuric h2so4javen naohsilicone apollo nước giặt giá rẻnước rửa chén nước rửa chén giá rẻnước rửa taymen vi sinhmicrobe liftdụng cụ thí nghiệmhóa chất thí nghiệm dung môiCông ty hóa chất hà nội