Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4 – Môn Toán – Tìm đáp án, giải

Duới đây là các thông tin và kiến thức về 1 2 3 4 5 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video 1 2 3 4 5

Bài 1

a) Đọc các số:

(975 ;368) ; (6; 020; 975) ; (94; 351; 708) ; (80; 060; 090)

b) Trong mỗi số trên, chữ số (9) ở hàng nào và có giá trị là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

– Khi đọc các số tự nhiên ta đọc từ hàng cao tới hàng thấp, hay từ trái sang phải.

– Để xác định giá trị của chữ số ta cần xác định hàng của chúng. Các chữ số của một số theo thứ tự từ phải sang trái lần lượt là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, ….

Lời giải chi tiết:

a) Số (975 ;368) đọc là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám.

Số (6; 020; 975) đọc là: Sáu triệu không trăm hai mươi nghìn chín trăm bảy mươi lăm.

Số (94; 351; 708) đọc là: Chín mươi bốn triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm linh tám.

Số (80; 060; 090) đọc là: Tám chục triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi.

b) Trong số (975 ;368), chữ số (9) ở hàng trăm nghìn và có giá trị là (900;000).

Trong số (6; 020; 975), chữ số (9) ở hàng trăm và có giá trị là (900).

Trong số (94; 351; 708), chữ số (9) ở hàng chục triệu và có giá trị là (90;000;000).

Trong số (80; 060; 090), cữ số (9) ở hàng chục và có giá trị là (90)..

Bài 2

Xem thêm: EasyAntiCheat.exe là gì và tại sao lại có trên máy tính của tôi? – HTML

Đặt tính rồi tính:

a) (24 579 + 438 67) b) (235 times 325)

(82604 – 35246) (101598 : 287)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào chỗ chấm:

(dfrac{5}{7} …dfrac{7}{9}) (dfrac{7}{8} … dfrac{5}{6})

(dfrac{10}{15} … dfrac{16}{24}) (dfrac{19}{43} … dfrac{19}{34})

Phương pháp giải:

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: (dfrac{5}{7}= dfrac{45}{63};;quad dfrac{7}{9}=dfrac{49}{63}).

Mà ( dfrac{45}{63}< dfrac{49}{63}).

Vậy: (dfrac{5}{7} <dfrac{7}{9})

Xem thêm: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc…Sông Mã gầm lên khúc độc hành

+) Ta có: (dfrac{7}{8}= dfrac{21}{24};;quad dfrac{5}{6}=dfrac{20}{24}).

Mà ( dfrac{21}{24}< dfrac{20}{24}).

Vậy: (dfrac{7}{8} > dfrac{5}{6})

+) Ta có: (dfrac{10}{15}=dfrac{10:5}{15:5}=dfrac{2}{3};) ( dfrac{16}{24}=dfrac{16:8}{24:8}=dfrac{2}{3}).

Vậy: (dfrac{10}{15} = dfrac{16}{24})

+) (dfrac{19}{43} < dfrac{19}{34}) (vì (43>34))

Bài 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài (120m), chiều rộng bằng (dfrac{2}{3}) chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ (100m^2) thu hoạch được (50 kg) thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ?

Phương pháp giải:

– Tính chiều rộng = chiều dài (times ,dfrac{2}{3}).

– Tính diện tích = chiều dài (times) chiều rộng.

– Số thóc thu được = số thóc thu được ở (100m^2) (times) tỉ số của diện tích và (100m^2).

– Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý (1) tạ (=100kg).

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

(120 times dfrac{2}{3}=80;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

Xem thêm: Vecto chỉ phương của đường thẳng là gì? Định nghĩa và Các dạng

(120 times 80 = 9600;(m^2))

Số tạ thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

(50 times (9600 : 100) = 4800 ;(kg))

(4800 kg = 48) tạ

Đáp số: (48) tạ thóc.

Bài 5

Thay chữ (a, b) bằng chữ số thích hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vào phép tính đã cho lập luận để tìm các chữ số thích hơp.

Lời giải chi tiết:

a) • (b) khác (0), vì nếu (b = 0) thì (0) trừ (0) bằng (0) (khác (7)).

• Do đó phải lấy (10 – b = 7), vậy (b = 3), nhớ (1) sang (a).

• (b) trừ (a + 1) bằng (0) nên (a+1=b), hay (a + 1 = 3) hay (a = 2).

Ta có phép tính:

b) • Hàng đơn vị : (0+b = 8) nên (b = 8).

• Hàng chục : (8+a = 14) nên (a = 6) (nhớ (1)).

• Hàng trăm : (6) nhớ (1) bằng (7) (đúng)

Ta có phép tính:

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử