Số cần điền vào chỗ chấm 1/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp 1 5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Bài viết liên quan
  • Tải app Văn mẫu tổng hợp
  • Trang giáo dục
  • Từ khóa tìm kiếm
  • Nhiều người quan tâm
  • Video liên quan

1/5 thế kỉ bằng bao nhiêu năm. Số năm là

A: 40

B: 50

C: 25

D: 20

Nửa thế kỉ = …. năm.

A. 50

B. 30

C. 20

D. 40

Ghi Đ ( đúng ) hoặc S ( sai ) vào ……

a. 15 thế kỉ = 20 năm ……..

b. Năm 2006 thuộc thế kỉ XX ……..

c. 3 tấn 25kg = 375kg ………..

d. Trung bình cộng của hai số là 35, biết một số là 30 thì số còn lại là 40 ……….

1,

59 tấn 7 tạ = …kg

A, 59 70 B,597 C,59700 D,59007

2,

1/2 thế kỉ 5 năm = ..năm

A,25 B, 52 C,105 D,55

3,

Nhà trần thành lập vào năm 1428 năm đó thuộc thế kỉ nào

A,XIV B,XV C, XVI D,XII

4,

Trung bình cộng của hai số là 100 . Biết một trong 2 số là số chắn lớn nhất có 2 chữ số . Số kia là :

Xem thêm: Tô Màu Gia Đình Với +100 Tranh Tô Màu Gia Đình Đẹp Nhất

A,55 B,198 C,149 D,102

5,

Hình trên có mấy góc tù

A B E D C

A,1 B,2 C,4

1 5 thế kỉ bằng bao nhiêu năm. Số năm là:

A: 40

B: 50

C: 25

D: 20

loading.svg

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

GIÂY, THẾ KÌ KIẾN THỨC CẦN NHỞ Giây 1 giờ = 60 phút 1 phút = 60 giây Thê’ kỉ 1 thê’ kỉ = 100 năm Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I). Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II). Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III). Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX). Từ năm 2001 đến năm 2100 là thể kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI). HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ^Bàỉl Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 1 phút = .. -giây 2 phút = giây — phút = .. -giây 60 giây = .. …phút 7 phút = giây 1 phút 8 giây – .. …giây b)l thế kỉ = .. …năm 5 thế kỉ = năm — thế kỉ – .. 2 …năm 100 năm = .. …thế kỉ 9 thế kỉ = năm — thế kỉ = .. 5 …năm Giải a) 1 phút = 60 giây 2 phút =120 giây 1 , , — phút 3 = 20 giây 60 giây = 1 phút 7 phút = 420 giây 1 phút 8 giây = 68 giây b) 1 thế kỉ = 100 năm 5 thế kỉ = 500 năm — thế kỉ 2 = 50 năm 100 năm = 1 thế kỉ 9 thế kỉ = 900 năm — thế kỉ 5 = 20 năm Lưu ý: a) — phút = … giây Ta làm như sau: 1 phút = 60 giây Ta lấy: 60 : 3 = 20. Vậy phút – 20 giây b) 1 phút 8 giây = giây 1 phút = 60 giây. Ta lấy: 60 X 1 + 8 – 68. Vậy 1 phút 8 giây = 68 giây Bài 2 Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kí nào? Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Cách mạng tháng Tám thành công vào nàm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô nãm 248. Năm đó thuộc thê kỉ nào? Giải (thế kỉ mười chín) (thế kỉ hai mươi) (thế kỉ hai mươi) (thế kỉ ba) Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX Năm 1911 thuộc thế kỉ XX Năm 1945 thuộc thế kỉ XX Năm 248 thuộc thế kỉ III &Bài 3 Lý Thái Tố dời đô về Thăng Long năm 1010. Nãm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm? Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng nãm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm? Giải Năm 1010 thuộc thế kỉ mười một (thế kỉ XI) Tính đến nay (năm 2011) đã được: 2011 – 1010 = 1001 (năm) Năm 938 thuộc thế kỉ mười (thế kỉ X) Tính đến nay (năm 2011) đã được: 2011 – 938 = 1073 (năm) BÀI TẬP TƯƠNG Tự ty Bài 1 Điền số thích hợp vào chỗ chấm 4 thế kỉ = Ậ thế kỉ = 4 năm năm 4 phút = giây 1 , – phút = giây 4 ty Bài 2 Năm 2011 thuộc thế kỉ nào?

Đổi 1 thế kỷ = 100 năm

15 thế kỷ = 20 năm

Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh năm 226; Bà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248. Hỏi Bà Triệu sinh vào thế kỉ nào? Khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bà bao nhiêu tuổi

Trả lời: Bà Triệu sinh vào thế kỉ …………….. Khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bà …………………tuổi

Xem đáp án » 16/08/2020 5,801

Vụ mùa vừa qua, gia đình bác An thu hoạch từ hai thửa ruộng được 75 tạ thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 7 tạ thóc. Hỏi trên mỗi thửa ruộng bác An thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

Xem đáp án » 16/08/2020 1,378

Tìm a và b để số 7a8b chia hết cho 2, 3 và 5

Xem đáp án » 16/08/2020 383

Bài 1 (trang 25 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đang xem: 1/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Xem thêm: Công thức tính diện tích tam giác vuông, cân, đều, thường – Legoland

a) 1 phút =…..giây

1/3 phút =…..giây

2 phút =…giây

1 phút 8 giây =….giây

60 giây =…phút

7 phút =….giây

b) 1 thế kỉ =…năm

5 thế kỉ =…năm

1/2 thế kỉ =…năm

100 năm =…..thế kỉ

9 thế kỉ =….năm

1/5 thế kỉ =….năm

Lời giải:

a) 1 phút = 60 giây

1/3 phút = 20 giây

2 phút = 120 giây

1 phút 8 giây = 68 giây

60 giây = 1 phút

7 phút = 420 giây

b) 1 thế kỉ = 100 năm

5 thế kỉ =500 năm

1/2 thế kỉ = 50 năm

100 năm = 1 thế kỉ

9 thế kỉ = 900 năm

1/5 thế kỉ = 20 năm

Bài 2 (trang 25 SGK Toán 4):

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Xem thêm: 99+ ảnh gái xinh mặc váy xếp ly siêu ngắn, cực kỳ gợi cảm

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Lời giải:

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XX

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ XX

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ III

Bài 3 (trang 25 SGK Toán 4):

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào?Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

Lời giải:

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ XI. Tính đến nay đã được:

2014 – 1010 = 1004 năm

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ X

Tính đến nay đã được: 2014 – 938 = 1076 năm

Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Bình luận bài viếtCó thể bạn quan tâm

Follow:

Xem thêm: Tải Mẫu Đơn Xin Kết Hôn Trong Ngành Công An Và Tư Vấn Về Thủ Tục

Tải app Văn mẫu tổng hợp

Tải app Văn mẫu tổng hợp dùng trên điện thoại với hơn 30.000 bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập văn SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết.

loading.svgloading.svg

More

Trang giáo dục

Từ khóa tìm kiếm

Nhiều người quan tâm

Xem thêm: Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Thượng Hiền (1868, Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Thượng Hiền

Toán họcNgữ vănVật lýHóa họcSinh họcĐịa lýLịch sửTiếng Anh

Bài tập hay © 2021. All Rights Reserved.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: quy đổi

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử