Hướng dẫn Giải bài 10 11 12 trang 76 sgk Toán 9 tập 1

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Bài 10 trang 76 sgk toán 9 tập 1 hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Hướng dẫn giải Bài §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn, chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài giải bài 10 11 12 trang 76 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.

Lý thuyết

1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn

Nhận xét: Từ định nghĩa trên, dễ thấy các tỉ số lượng giác của một góc nhọn luôn luôn dương. Hơn nữa ta có: (sinalpha < 1, cosalpha <1)

Chú ý: Nếu hai góc nhọn (alpha) và (beta) có (sinalpha =sinbeta) ( hoặc (cosalpha =cosbeta , tanalpha =tanbeta ,cotg alpha =cotgbeta) ) thì (alpha =beta) vì chúng là hai góc tương ứng của hai tam giác vuông đồng dạng.

2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

ĐỊNH LÍ: Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Cụ thể trong hình trên với (alpha) và (beta) là hai góc phụ nhau nên: (sinalpha =cosbeta , cosalpha =sinbeta, tan alpha =cotgbeta , cotgalpha =tanbeta)

Bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt:

Chú ý: Từ nay khi viết các tỉ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác, ta bỏ kí hiệu “^”. Chẳng hạn viết (sinA) thay vì viết (sinwidehat{A}).

Từ định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn ta có: (tanalpha =frac{sinalpha }{cosalpha }; cotgalpha =frac{cosalpha }{sinalpha })

và (tanalpha .cotgalpha =1 , sin^2alpha +cos^2alpha =1); (1+tan^2alpha =frac{1}{cos^2alpha }; 1+cot^2alpha =frac{1}{sin^2alpha })

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 71 sgk Toán 9 tập 1

Xét tam giác $ABC$ vuông tại A có (widehat A = alpha ). Chứng minh rằng:

a) (displaystyle alpha = {45^o} Leftrightarrow {{AC} over {AB}} = 1)

b) (displaystyle alpha = {60^o} Leftrightarrow {{AC} over {AB}} = sqrt 3 )

Trả lời:

a) Tam giác $ABC$ vuông tại A có (widehat B = {45^0} Rightarrow Delta ABC) vuông cân tại A ( displaystyle Rightarrow AB = AC Rightarrow {{AB} over {AC}} = 1)

b) Kẻ trung tuyến $AD$ của tam giác vuông $ABC$

( displaystyle Rightarrow AD = BD = {{BC} over 2})

Tam giác $ABD$ có: (AD = BD,,,widehat {ABD} = {60^o})

Xem thêm: SỰ KIỆN LỊCH SỬ (LUCIEN FEBVRE, 1953) – Viện IRED

( Rightarrow Delta ABD) là tam giác đều

( displaystyle Rightarrow AB = AD = {{BC} over 2} Rightarrow BC = AB)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A có:

(eqalign{& A{B^2} + A{C^2} = B{C^2} cr & Leftrightarrow A{B^2} + A{C^2} = 4A{B^2} cr & Leftrightarrow A{C^2} = 3A{B^2} Leftrightarrow AC = sqrt 3 AB cr & Leftrightarrow {{AC} over {AB}} = sqrt 3 cr} )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 73 sgk Toán 9 tập 1

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có (widehat C = beta ). Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc (beta )

Trả lời:

Các tỉ số lượng giác của góc (beta ) là:

(eqalign{& sin beta = {{AB} over {BC}} cr & cos beta = {{AC} over {BC}} cr & tgbeta = {{AB} over {AC}} cr & cotgbeta = {{AC} over {AB}} cr} )

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 74 sgk Toán 9 tập 1

Hãy nêu cách dựng góc nhọn (beta ) theo hình 18 và chứng minh cách dựng đó là đúng.

Trả lời:

♦ Cách dựng:

– Dựng góc (xOy) bằng (90^0)

– Dựng đoạn OM trên trục Oy sao cho OM=1

– Dựng đường tròn tâm M bán kính bằng 2, đường tròn giao với tia Ox tại N

– Khi đó góc MNO là góc cần dựng

Chứng minh:

Tam giác MON vuông tại O có: (MO=1; MN=2)

Khi đó: (displaystyle sin beta = sin widehat {MNO} = {{MO} over {MN}} = {1 over 2} = 0,5)

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 74 sgk Toán 9 tập 1

Cho hình 19. Hãy cho biết tổng số đo của góc (alpha ) và góc (beta ). Lập các tỉ số lượng giác của góc (alpha ) và góc (beta .) Trong các tỉ số này, hãy cho biết các cặp tỉ số bằng nhau.

Trả lời:

Xem thêm: Ep 114 Art Collaboration Ideas – Kick in the Creatives

Tam giác (ABC) vuông tại (A) nên (widehat B + widehat C = 90^circ ) hay (alpha + beta = 90^circ )

– Các tỉ số lượng giác của góc (alpha ) là:

(sin alpha = dfrac{{AC}}{{BC}};cos alpha = dfrac{{AB}}{{BC}}) (tan alpha = dfrac{{AC}}{{AB}};cot alpha = dfrac{{AB}}{{AC}})

– Các tỉ số lượng giác của góc (beta ) là:

(cos beta = dfrac{{AC}}{{BC}};sin beta = dfrac{{AB}}{{BC}}) (cot beta = dfrac{{AC}}{{AB}};tan beta = dfrac{{AB}}{{AC}})

Suy ra các cặp tỉ số bằng nhau là (sin alpha = cos beta ;cos alpha = sin beta ;tan alpha = cot beta ;cot alpha = tan beta )

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 10 11 12 trang 76 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 9 kèm bài giải chi tiết bài 10 11 12 trang 76 sgk toán 9 tập 1 của bài §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn trong chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 10 11 12 trang 76 sgk toán 9 tập 1
Giải bài 10 11 12 trang 76 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài 10 trang 76 sgk Toán 9 tập 1

Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn $34^0$ rồi viết các tỉ số lượng giác của góc $34^0$.

Bài giải:

Ta vẽ tam giác $ABC$ vuông tại B, có góc $A = 34^0$

Khi đó ta có các tỉ số lượng giác của góc $34^0$ là:

$sin 34^0 = sin A = frac{BC}{AC}$.

$cos 34^0 = cos A = frac{AB}{AC}$.

$tg 34^0 = tg A = frac{BC}{AB}$.

$cotg 34^0 = cos A = frac{AB}{BC}$.

2. Giải bài 11 trang 76 sgk Toán 9 tập 1

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $C$, trong đó $AC = 0,9m, BC = 1,2m$. Tính các tỉ số lượng giác của góc $B$, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc $A$.

Bài giải:

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong tam giác vuông $ABC$, ta có:

$AB^2 = AC^2 + BC^2$

$= (0,9)^2 + (1,2)^2 = 0,81 + 1,44 = 2,25$

$⇒ AB = sqrt{2,25} = 1,5$

Tỉ số lượng giác của góc $B$:

Xem thêm: Hình ảnh gái xinh tóc ngang vai 2K6 đẹp nhất – Thủ Thuật Phần Mềm

$sin B = frac{AC}{AB} = frac{0,9}{1,5} = frac{3}{5}$.

$cos B = frac{BC}{AB} = frac{1,2}{1,5} = frac{4}{5}$.

$tg B = frac{AC}{BC} = frac{0,9}{1,2} = frac{3}{4}$.

$cotg B = frac{BC}{AC} = frac{1,2}{0,9} = frac{4}{3}$

Vì $ABC$ là tam giác vuông tại $C$ nên $widehat{B}$ phụ với $widehat{A}$. Do đó:

$sin A = cos B = frac{4}{5}$.

$cos A = sin B = frac{3}{5}$.

$tg A = cotg B = frac{4}{3}$.

$cotg A = tg B = frac{3}{4}$.

3. Giải bài 12 trang 76 sgk Toán 9 tập 1

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn $45^0$:

sin $60^0$, cos $75^0$, sin $52^0$30′, cotg sin $82^0$, tg sin $80^0$

Bài giải:

Áp dụng định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ta có:

$sin 60^0 = cos 30^0$.

$cos 75^0 = sin 15^0$.

$sin 52^030′ = cos 37^030′.$

$cotg 82^0 = tg 8^0$.

$tg 80^0 = cotg 10^0$

Bài trước:

 • Luyện tập: Giải bài 5 6 7 8 9 trang 69 70 sgk Toán 9 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Luyện tập: Giải bài 13 14 15 16 17 trang 77 sgk Toán 9 tập 1

Xem thêm:

 • Các bài toán 9 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 9
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với giải bài 10 11 12 trang 76 sgk toán 9 tập 1!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử