Hoá học 11 Bài 12: Phân bón hóa học – eLib.VN

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Bài 12 hóa 11 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video Bài 12 hóa 11

– Phân bón hoá học: là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng.

– Có 3 loại chính: phân đạm, phân lân và phân kali.

Hình 1: Các loại đạm amoni, đạm nitrat, đạm urê

– Cung cấp N hoá hợp dưới dạng NO3-, NH4+

– Kích thích quá trình sinh trưởng, làm tăng tỉ lệ protein thực vật → Cây trồng phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ, quả.

– Độ dinh dưỡng được đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng của nguyên tố N

– Amoni:

+ Thành phần hóa học: Muối amoni: NH4Cl; NH4NO3; (NH4)2SO4; …

+ Phương pháp điều chế: NH3 tác dụng với axit tương ứng

+ Dạng ion hoặc hợp chất mà cây trồng đồng hoá: NH4+; NO3-

– Nitrat:

+ Thành phần hóa học: NaNO3; Ca(NO3)2; …

+ Phương pháp điều chế: Axit nitric và muối cacbonat

+ Dạng ion hoặc hợp chất mà cây trồng đồng hoá: NO3-

– Urê:

+ Thành phần hóa học: (NH2)2CO

+ Phương pháp điều chế: CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O

+ Dạng ion hoặc hợp chất mà cây trồng đồng hoá: NH4+

– Cung cấp P cho cây dưới dạng ion PO43-

– Tăng quá trình sinh hoá, trao đổi chất, trao đổi năng lượng của cây.

– Đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng P2O5.

Supephotphat đơn:

+ Thành phần hoá học chính: Ca(H2PO4)2 + CaSO4

+ Hàm lượng P2O5: 14-20%

+ Phương pháp điều chế: Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc → Ca(H2PO4)2 + CaSO4

Xem thêm: Bài 84 trang 90 SBT Toán 8 Tập 1 – VietJack.com

+ Dạng ion hoặc hợp chất mà cây trồng đồng hoá: H2PO42-

Supephotphat kép:

+ Thành phần hoá học chính: Ca(H2PO4)2

+ Hàm lượng P2O5: 40-50%

+ Phương pháp điều chế:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4

4H3PO4 + Ca3(PO4)2 → 3Ca(H2PO4)2

Xem thêm: Bài 84 trang 90 SBT Toán 8 Tập 1 – VietJack.com

+ Dạng ion hoặc hợp chất mà cây trồng đồng hoá: H2PO42-

Lân nung chảy:

+ Thành phần hoá học chính: Hỗn hợp phatphat và silicat của canxi, magiê

+ Hàm lượng P2O5: 12-14%

+ Phương pháp điều chế: Nung hỗn hợp quặng apatit, đá xà vân và than cốc ở trên 1000oC

+ Dạng ion hoặc hợp chất mà cây trồng đồng hoá: Không tan trong nước, tan trong môi trường axit (đất chua)

– Cung cấp kali dưới dạng ion K+.

– Tăng cường tạo ra đường, bột, xơ, dầu à tăng khả năng chống rét, chống bệnh và chịu hạn cho cây.

– Đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng K2O

– Phân hỗn hợp: N,K,P

– Phức hợp: Amophot: NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

– Cung cấp các nguyên tố: Bo, Mg, Zn, Cu, Mo… ở dạng hợp chất.

– Cây trồng chỉ cần 1 lượng nhỏ nên các nguyên tố trên đóng vai trò là vitamin cho thực vật.

Hình 2: Phân bón hóa học

Bài tập về phân bón

Phương pháp giải

– Phân đạm (N): Phân đạm amoni (NH4+); Phân đạm nitrat (NO3-); Phân ure ( (NH2)2CO). Độ dinh dưỡng = %mN

– Phân lân (P): Supephotphat đơn (Ca(H2PO4)2)và CaSO4 ); supephotphat kép ( chỉ chứa Ca(H2PO4)2). Độ dinh dưỡng = %mP2O5

– Phân kali (K): Độ dinh dưỡng %mK2O

Bài 1: Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là

Xem thêm: Kiên trì là gì? Rèn luyện sự kiên trì – chìa khóa của thành công!

A. 79,26%.

B. 95.51%.

C. 31,54%.

D. 26,17%

Hướng dẫn giải

Độ dinh dưỡng 50% ⇒ %K2O = 50%

2KCl → K2O

149g → 94 gam

x ← 50%

⇒ x = 50%. 149/94 = 79,26% ⇒Đáp án A

Bài 2: Trong 20g supephôtphat đơn có chứa 5g Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng của mẫu lân đó là:

A. 10,23%

B. 12,01%

C. 9,56%

D. 15,17%

Hướng dẫn giải

Ca(H2PO4)2 → P2O5

234gam → 142 gam

5 → 5.142/234 = 3,03 gam

⇒ %P2O5 = 3,03/20 100% = 15,17% = Độ dinh dưỡng

⇒ Đáp án D

Câu 1: Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4 là?

Câu 2: Trộn 50 ml dd H3PO4 1M với V ml dd KOH 1M thu được một muối trung hoà. Giá trị nhỏ nhất của V là?

Câu 3: Cho 100 ml dd NaOH 1M tác dụng với 50 ml dd H3PO4 1M, dd muối thu được có nồng độ mol?

Câu 4: Loại phân đạm nào sau đây có đọ dinh dưỡng cao nhất?

Xem thêm: Giai cấp là gì? Nguồn gốc, điều kiện và kết cấu xã hội giai cấp?

Câu 5: Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là?

Câu 1: Khi đổ KOH đến dư vào dd H3PO4, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối

A.K3PO4 và K2HPO4

B. KH2PO4

C. K3PO4

D. K3PO4 và KH2PO4

Câu 2: Khi đổ H3PO4 đến dư vào dd KOH, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối

A. K3PO4 và K2HPO4

B. KH2PO4

C. K3PO4

D. K3PO4 và K2HPO4

Câu 3: Thuốc thử dùng để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat

A. quỳ tím

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch AgNO3

D. Dung dịch NaCl

Câu 4: Cho 2 mol KOH vào dd chứa 1,5 mol H3PO4. Sau phản ứng trong dd có các muối:

A. KH2PO4 và K3PO4

B. KH2PO4 và K2HPO4

C. K3PO4 và K2HPO4

Câu 5: Cho dd có chứa 0,25 mol KOH vào dd có chứa 0,1 mol H3PO4. Muối thu được sau phản ứng là:

A. K2HPO4 và K3PO4

B. K2HPO4 và KH2PO4

C. K3PO4 và KH2PO4

D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4

Sau bài học cần nắm:

  • Nhận biết một số phân bón hóa học
  • Sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hoá học.
  • Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử