Bài 12 trang 62 SBT toán 9 tập 1 – Tìm đáp án

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Bài 12 sbt toán 9 tập 1 trang 62 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Bài 12 sbt toán 9 tập 1 trang 62

Tìm trên mặt phẳng tọa độ tất cả các điểm:

LG câu a

Có tung độ bằng (5);

Phương pháp giải:

Điểm (M({x_0};{y_0})) thuộc đồ thị hàm số (y = f(x)) khi ({y_0} = f({x_0}))

Để biểu diễn điểm (M({x_0};{y_0})) trên mặt phẳng tọa độ ta làm như sau:

Xem thêm: Expect to V hay Ving. Cấu trúc cùng các ví dụ liên quan – Bhiu.edu.vn

– Vẽ đường thẳng song song với trục Oy tại hoành độ (x = {x_0}).

Xem thêm: Giải thích ý nghĩa tên Ngọc Diệp là gì? Tên đẹp cho con gái

– Vẽ đường thẳng song song với trục Ox tại tung độ (y = {y_0}).

– Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm (M({x_0};{y_0})).

Chú ý:

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({y_0} = 0).

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({x_0} = 0).

Lời giải chi tiết:

Các điểm có tung độ bằng (5) là những điểm nằm trên đường thẳng song song với trục (Ox) , cắt trục tung là điểm có tung độ bằng (5) (đường thẳng (y = 5)).

LG câu b

Có hoành độ bằng (2);

Phương pháp giải:

Điểm (M({x_0};{y_0})) thuộc đồ thị hàm số (y = f(x)) khi ({y_0} = f({x_0}))

Để biểu diễn điểm (M({x_0};{y_0})) trên mặt phẳng tọa độ ta làm như sau:

Xem thêm: Expect to V hay Ving. Cấu trúc cùng các ví dụ liên quan – Bhiu.edu.vn

– Vẽ đường thẳng song song với trục Oy tại hoành độ (x = {x_0}).

Xem thêm: Giải thích ý nghĩa tên Ngọc Diệp là gì? Tên đẹp cho con gái

– Vẽ đường thẳng song song với trục Ox tại tung độ (y = {y_0}).

– Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm (M({x_0};{y_0})).

Chú ý:

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({y_0} = 0).

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({x_0} = 0).

Lời giải chi tiết:

Các điểm có hoành độ bằng (2) là những điểm nằm trên đường thẳng song song với trục (Oy), cắt trục hoành là điểm có hoành độ bằng (2) ( đường thằng (x = 2)).

LG câu c

Có tung độ bằng (0);

Phương pháp giải:

Điểm (M({x_0};{y_0})) thuộc đồ thị hàm số (y = f(x)) khi ({y_0} = f({x_0}))

Để biểu diễn điểm (M({x_0};{y_0})) trên mặt phẳng tọa độ ta làm như sau:

Xem thêm: Expect to V hay Ving. Cấu trúc cùng các ví dụ liên quan – Bhiu.edu.vn

– Vẽ đường thẳng song song với trục Oy tại hoành độ (x = {x_0}).

Xem thêm: Giải thích ý nghĩa tên Ngọc Diệp là gì? Tên đẹp cho con gái

– Vẽ đường thẳng song song với trục Ox tại tung độ (y = {y_0}).

– Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm (M({x_0};{y_0})).

Chú ý:

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({y_0} = 0).

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({x_0} = 0).

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: TOP 31 bài Thuyết minh về cây bút bi 2023 SIÊU HAY

Các điểm có tung độ bằng (0) là những điểm nằm trên trục hoành.

LG câu d

Có hoành độ bằng (0);

Phương pháp giải:

Điểm (M({x_0};{y_0})) thuộc đồ thị hàm số (y = f(x)) khi ({y_0} = f({x_0}))

Để biểu diễn điểm (M({x_0};{y_0})) trên mặt phẳng tọa độ ta làm như sau:

Xem thêm: Expect to V hay Ving. Cấu trúc cùng các ví dụ liên quan – Bhiu.edu.vn

– Vẽ đường thẳng song song với trục Oy tại hoành độ (x = {x_0}).

Xem thêm: Giải thích ý nghĩa tên Ngọc Diệp là gì? Tên đẹp cho con gái

– Vẽ đường thẳng song song với trục Ox tại tung độ (y = {y_0}).

– Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm (M({x_0};{y_0})).

Chú ý:

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({y_0} = 0).

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({x_0} = 0).

Lời giải chi tiết:

Các điểm có hoành độ bằng (0) là những điểm nằm trên trục tung.

LG câu e

Có hoành độ và tung độ bằng nhau;

Phương pháp giải:

Điểm (M({x_0};{y_0})) thuộc đồ thị hàm số (y = f(x)) khi ({y_0} = f({x_0}))

Để biểu diễn điểm (M({x_0};{y_0})) trên mặt phẳng tọa độ ta làm như sau:

Xem thêm: Expect to V hay Ving. Cấu trúc cùng các ví dụ liên quan – Bhiu.edu.vn

– Vẽ đường thẳng song song với trục Oy tại hoành độ (x = {x_0}).

Xem thêm: Giải thích ý nghĩa tên Ngọc Diệp là gì? Tên đẹp cho con gái

– Vẽ đường thẳng song song với trục Ox tại tung độ (y = {y_0}).

– Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm (M({x_0};{y_0})).

Chú ý:

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({y_0} = 0).

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({x_0} = 0).

Lời giải chi tiết:

Các điểm có tung độ và hoành độ bằng nhau là những điểm nằm trên đường thẳng chứa tia phân giác của góc (xOy) hay phân giác của góc vuông số II và góc vuông số IV ( đường thẳng (y = x)).

LG câu f

Có hoành độ và tung độ đối nhau;

Phương pháp giải:

Điểm (M({x_0};{y_0})) thuộc đồ thị hàm số (y = f(x)) khi ({y_0} = f({x_0}))

Để biểu diễn điểm (M({x_0};{y_0})) trên mặt phẳng tọa độ ta làm như sau:

Xem thêm: Expect to V hay Ving. Cấu trúc cùng các ví dụ liên quan – Bhiu.edu.vn

– Vẽ đường thẳng song song với trục Oy tại hoành độ (x = {x_0}).

Xem thêm: Giải thích ý nghĩa tên Ngọc Diệp là gì? Tên đẹp cho con gái

– Vẽ đường thẳng song song với trục Ox tại tung độ (y = {y_0}).

– Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm (M({x_0};{y_0})).

Chú ý:

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({y_0} = 0).

– Những điểm trên trục hoành có tung độ ({x_0} = 0).

Lời giải chi tiết:

Các điểm có tung độ và hoành độ đối nhau là những điểm nằm trên đường thẳng chứa tia phân giác của góc (x’Oy) hay phân giác của góc vuông số II và góc vuông số IV ( đường thẳng (y = -x)).

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử