Bài luận tiếng anh về bảo vệ nguồn nước sạch – Aroma

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Bài luận tiếng anh về ô nhiễm nguồn nước hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Ngày nay, nguồn nước sạch để sử dụng cho sinh hoạt và các mục đích khác của cuộc sống con người đang dần trở nên khan hiếm. Nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch một cách trầm trọng, do đó nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay là bảo vệ nguồn nước quý giá này. Hãy cùng Aroma tham khảo bài viết tiếng anh về bảo vệ nguồn nước sạch !!

bai-luan-tieng-anh-ve-bao-ve-nguon-nuoc-sach-1

Bài luận tiếng anh về bảo vệ nguồn nước sạch !!

Water shortage is a big concern for many countries around the world. Drinking water protection is the responsibility of both individuals and governments. Everyone plays key role in trying to protect the supply of water. Water is a vital necessity that all people need in order to survive. Without water, people could only live a few days before having serious health problems or even death.

Xem thêm: Chuyển Đổi Đơn Vị Diện Tích Trực Tuyến Miễn Phí

Thiếu nước sạch là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Bảo vệ nguồn nước uống là trách nhiệm của cả cá nhân lẫn chính phủ. Mọi người đều đóng vai trò quan trọng trong việc cố gắng bảo vệ nguồn cung cấp nước. Nước là một nhu cầu thiết yếu mà mọi người cần có để tồn tại. Không có nước, người ta chỉ có thể sống vài ngày trước khi gặp phải vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng hoặc thậm chí là chết.

Many people believe that the use of water should be restricted in some way. There can be no doubt that there is a limited supply of fresh water, although some parts of the world feel this more acutely than others. The high rate of populations around the world where fresh water is already severely scarce might lead governments to the firm decision that they should impose restrictions on how water should be used and how much of it each person should be permitted to use.

Nhiều người tin rằng việc sử dụng nước phải được hạn chế theo cách nào đó. Không thể nghi ngờ rằng nguồn cung cấp nước ngọt đang dần bị hạn chế, mặc dù một số nơi trên thế giới sẽ thậm chí khô hạn hơn những nơi khác. Những nơi có tỷ lệ dân số cao trên khắp thế giới, nơi mà nước ngọt đã khan hiếm có thể khiến các chính phủ quyết định rằng họ nên áp đặt những hạn chế đối với việc sử dụng nước và người sử dụng phải được sử dụng bao nhiêu.

Xem thêm: Vai trò của gia đình đối với mỗi người? – Luật ACC

Whilst I can see that this resolution from government has a certain logic, I think that strict controls are not the final answer. This severe problem need to be resolved by different ways. This can be done by building more desalination plants. However, this is very expensive and some countries could not afford to do this. Another possibility is to educate people how to use the source of fresh water properly. Another solution is to protect existing water supplies like underground supplies and take steps to prevent them becoming polluted. Also, recycled water could be used for irrigating farms.

Trong khi tôi có thể thấy rằng giải pháp này từ chính phủ có một logic nhất định, nhưng tôi nghĩ rằng kiểm soát nghiêm ngặt không phải là câu trả lời cuối cùng. Vấn đề nghiêm trọng này cần phải được giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xây dựng nhiều nhà máy khử muối để biến nước muối có thể uống được. Tuy nhiên, điều này là rất tốn kém và một số nước không có khả năng để làm điều này. Một khả năng khác là giáo dục con người cách sử dụng nguồn nước sạch đúng cách. Một giải pháp khác là bảo vệ nguồn cung cấp nước hiện có như nguồn cung cấp ngầm và thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm. Ngoài ra, nước tái chế có thể được sử dụng cho tưới tiêu trang trại.

In conclusion, I believe that governments should ensure that all citizens have sufficient access to fresh water and price it – or allow it to be priced – according to supply and demand. Besides, all citizens should have full responsibility of protecting the supply of fresh water.

Xem thêm: Giải bài 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 trang 33, 34 sgk toán 8 tập 2

Tóm lại, tôi tin rằng các chính phủ nên đảm bảo rằng tất cả mọi người dân đều có đủ nước uống và có thể định giá nước – hoặc cho phép có giá – theo cung và cầu. Bên cạnh đó, mọi công dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ nguồn cung cấp nước sạch.

Học tiếng anh qua các bài luận tiếng anh giúp bạn tiếp thu được một số lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nhất định giúp bạn hoàn thiện hơn các kỹ năng tiếng Anh của mình. Hãy cùng aroma tìm hiểu vấn đề xã hội này qua bài viết tiếng anh trên nhé!

Các bài viết liên quan:

  • Bài luận tiếng anh về hệ quả của ô nhiễm môi trường
  • Bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử