Biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh mới … – Pgdphurieng.edu.vn

Dưới đây là danh sách Biên bản xét hạnh kiểm học sinh hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Biên bản xét hạnh kiểm học sinh là một trong các là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các trường học, được viết vào thời gian kết thúc một kỳ hay một năm học.

Biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh là một trong những căn cứ để giáo viên chủ nhiệm hoàn thành giấy tờ, hồ sơ đánh giá học sinh khi kết thúc học kì. Nội dung trong mẫu biên bản xét hạnh kiểm học sinh cần trình bày các thông tin cơ bản như: quốc hiệu, tiêu ngữ, trường, lớp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung đánh giá. Biên bản xét hạnh kiểm học sinh phải được ghi trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ. Vậy sau đây là 5 mẫu biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh, mời các bạn cùng tải tại đây.

Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh học kì I

Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh cuối năm

Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh

Mẫu xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS

Bản xét hạnh kiểm học sinh THPT

Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm học sinh

Về Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm được chia làm bốn loại: loại tốt, loại khá, loại trung bình, loại yếu.

– Loại tốt:

 • Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông;
 • Tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;
 • Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi;
 • Thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu;
 • Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; chăm lo giúp đỡ gia đình;
 • Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập;
 • Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;
 • Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức;
 • Tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
 • Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân.

– Loại khá: Thực hiện được những quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng chưa đạt đến mức độ của loại tốt; còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa sau khi thầy giáo, cô giáo và các bạn góp ý.

– Loại trung bình: Có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu, sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm.

– Loại yếu: Chưa đạt tiêu chuẩn xếp loại trung bình hoặc có một trong các khuyết điểm sau đây:

 • Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa;
 • Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác;
 • Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi;
 • Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội;
 • Vi phạm an toàn giao thông;
 • Gây thiệt hại tài sản công, tài sản của người khác.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử