BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – 123docz.net

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Câu hỏi về văn hoá doanh nghiệp hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

(Xin vui lòng gạch dấu X vào ô trả lời. Thời gian trả lời dự tính 15 phút) Thời gian làm việc của anh (chị) tại công ty

Anh chị là chủ doanh nghiệp/hoặc giám đốc doanh nghiệp

Nếu phải, anh/chị hãy trả lời dựa trên suy nghĩ của anh/chị là số đông nhân viên sẽ đồng tình.

Đa số có 3 cách trả lời A, B, C thể hiện ba cấp độ từ xấu nhất đến tốt nhất. Trả lời A hoặc C nếu cấp độ biểu hiện của nội dung câu hỏi là trên 80% (xấu nhất A, tốt nhất

C) trên cơ sở nhận xét của riêng bản thân anh chị, nếu không là câu trả lời B.

Câu hỏi

Nhóm Nôi dung A B C

1 I Anh (chị) có biết tôn chỉ hoạt động của công ty Không có khái niệm Biết không rõ ràng Biết rất rõ

2 I Anh (chị) có thuộc lòng tôn chỉ hoạt động, khẩu hiệu của công ty Không có khái niệm Nắm tương đối Thuộc lòng

3 I Anh (chị) có đồng tình với tôn chỉ hoạt động của công ty

Không có khái niệm Tương đối đồng tình Đồng tình

4 I Theo quan điểm của Anh chị hầu hết những thay đổi của công ty là đúng đắn

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt

5 I Theo quan điểm của Anh chị hầu hết những thay đổi của công ty là lâu dài

Trước mắt Ngắn hạn (<1 năm) Dài hạn (>1 năm) < 1 năm 1-3 năm > 3 năm Phải Không phải

6 I Anh chị có cho rằng các thay đổi gần đây đã được lập kế hoạch chu đáo

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt

7 I Anh chị có được thông báo về kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

8 I Anh chị có tin tưởng vào các quyết định kinh doanh gần đây của công ty

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

9 I Anh chị có hoàn toàn tin tưởng vào mục tiêu, phương châm hoạt động của công ty

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

10 I Theo đánh giá của anh chị, công ty có thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường so với đối thủ cạnh tranh Không tốt Bình thường Tốt

11 I Tốc độ thay đổi hiện tại của công ty là tốt không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

12 II Nhân viên có được tham khảo ý kiến cho việc lên các kế hoạch chiến lược cấp cao của công ty không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

13 II Anh chị có biết lịch sử hình thành của công ty? Năm thành lập? Người sáng lập? Hoàn cảnh ra đời? Hoàn toàn không biết Biết tương đối Biết rất rõ 14 II Công ty có tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho nhân viên. Ví dụ, dã ngoại, họp mặt nhằm xây dựng tinh thần làm việc, khuyến khích sự sáng tạo các giải pháp phát triển công ty hoặc các hoạt động tương tự… Không Không thường xuyên (ít hơn 2 lần trong năm) Thường xuyên (nhiều hơn 2 lần/năm)

15 II Anh (chị) có đánh giá cao những lễ nghi của công ty

Không Bình Thường

Cao

16 II Môi trường làm việc có thoải mái, có khuyến khích anh chị làm việc một cách năng động, sáng tạo Không Bình Thường Cao 17 II Anh (chị) có tự do phát biểu ý kiến mà không lo sợ điều gì không? Đa số không Thỉnh thoảng Đa số có

18 II Anh chị có được phổ biến tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp định kỳ

Không Có nhưng không đều đặn

Đều đặn

19 II Anh chị có được tham gia các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ định kỳ

Không có Không thường xuyên (ít hơn 2 lần trong năm) Thường xuyên (nhiều hơn 2 lần/năm) 20 II Anh chị có được tham gia các

lớp huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng làm việc như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm… Không có Không thường xuyên (ít hơn 2 lần trong năm) Thường xuyên (nhiều hơn 2 lần/năm) 21 II Khi mới vào công ty, anh chị

có được phòng nhân sự, ban giám đốc giới thiệu về công ty

Không có Không đầy đủ

Đầy đủ

22 II Những qui định, luật lệ của công ty có được cung cấp tốt, rõ ràng ví dụ: tờ rơi, sổ tay, bảng biểu niêm yết

Không tốt

Tương đối tốt

Tốt

23 II Việc trao đổi thông tin giữa các phòng ban có hiệu quả hay không?

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

24 II Anh chị có cho rằng tất cả thành viên công ty được đối xử công bằng, được tạo cơ hôi như nhau. Ví dụ khen thưởng, lên chức, đào tạo, tăng lương, luân chuyển công tác…

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt

25 II Qui trình thay đổi những bất cập, những vấn đề của công ty có diễn ra nhanh và dễ dàng trong hầu hết các tình huống không? Không Tương đối Hầu như mọi vấn đề 26 II Những cẩm nang về qui định, thủ tục, qui trình làm việc của công ty có giúp ích nhiều cho anh (chị) không?

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt

Xem thêm: Những đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh

27 II Công việc có tạo cho anh chị cảm giác thành công cá nhân

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

28 II Công ty đã trả lương cho anh chị tương xứng với công sức của anh chị chưa?

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt

29 II Anh chị hài lòng về việc tham gia vào các quyết định liên quan đến công việc của mình

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

30 II Anh chị có tin rằng anh chị có cơ hội trưởng thành và phát triển ở công ty

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt

31 II Nhân viên trong công ty sẵn sàng giúp đỡ nhau

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

32 II Công việc của anh chị có những qui định cần thiết

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

33 II Anh chị có đủ linh hoạt để thực hiện những điều cần thiết nhằm phục vụ tốt cho công việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

34 II Trong công ty có phải nhân viên được yêu cầu làm việc nhanh và hiệu quả

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

35 II Trong công ty có phải nhân viên không chấp nhận sự hời hợt trong công việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

36 II Trong công ty có phải nhân viên cung cấp cho nhau ý kiến phản hồi hữu ích

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

37 II Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến nhân viên, anh chị được thông tin kịp lúc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

38 II Anh chị có hiểu rõ sự đóng góp của anh chị đối với phòng ban, công ty

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

39 II Cách góp ý của cấp trên về anh chị có làm anh chị hài lòng, thoải mái không (có tính xây dụng hơn chỉ trích)

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

40 II Anh chị có đủ thông tin để thực hiện tốt công việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

41 II Cty có đang thực hiện những nỗ lực cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

42 II Theo quan điểm của anh chị, các bộ phận trong công ty có sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc của nhau

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

43 II Anh chị có được khuyến khích phát huy các giải pháp sáng tạo, mới mẻ trong công việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

44 II Trong công ty có phải kết quả công việc kém thường đều được góp ý một cách công bằng giữa tất cả bộ phận, cá

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

nhân

45 II Anh chị có cho rằng kết quả làm việc của anh chị được đánh giá đúng đắn

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

46 II Anh chị có cân bằng được cuộc sống cá nhân và công việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

47 II Trong công ty, nhân viên có được khuyến khích chấp nhận những rủi ro có cân nhắc để nâng cao hiệu quả kinh doanh

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Xem thêm: Top 12 Bài văn phân tích bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt hay nhất

48 II Anh chị có thích nghi tốt với văn hóa công ty không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

49 II Trong công ty, nhân viên học hỏi lẫn nhau để nâng cao khả năng làm việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

50 II Công việc có phù hợp với kỹ năng, khả năng của anh chị

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

51 II Anh chị có được thường xuyên đánh giá thành tích làm việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

52 II Anh chị có hài lòng về cơ sở vật chất ở nơi làm việc

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

53 II Hiện nay, anh chị có cân nhắc việc thay đổi công ty làm việc không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

54 II Anh chi có cảm thấy tinh thần đoàn kết của người Việt Nam được thể hiện trong công ty không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

55 II Công ty có hay khuyến khích tinh thần dân tộc trong các hoạt động, hành vi ứng xử của công ty không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

56 II Anh chị thấy hiệu quả của việc khơi dậy tinh thần dân tộc khi giải quyết vấn đề của công ty không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

57 III Lãnh đạo công ty có thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên

Không thường xuyên Tương đối thường xuyên Rất thường xuyên

58 III Lãnh đạo công ty có đưa ra ý kiến chỉ đạo rõ ràng

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt 59 III Cấp trên có đề ra các tiêu

chuẩn cao nhưng hợp lý

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt 60 III Anh chị có cho rằng lãnh đạo

quan tâm đến sức khỏe nhân viên

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

61 III Anh chị có cho rằng lãnh đạo được nhân viên tôn trọng

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

62 III Cấp trên có thường xuyên góp y về kết quả làm việc của anh chị

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

63 III Lãnh đạo công ty có thái độ tôn trọng nhân viên

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

64 III Cấp trên của anh chị có truyền đạt ý kiến một cách hiệu quả

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

65 III Cấp trên có tiếp thu những đề nghị thay đổi của nhân viên

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

66 III Lãnh đạo công ty có hành động một cách dứt khoát để đạt được các mục tiêu lâu dài cũng như ngắn hạn

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

67 III Nhìn chung anh chị thấy công việc do cấp trên thực hiện tốt không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

68 III Công ty/lãnh đạo công ty có thể hiện sự quan tâm đến gia

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

đình của anh chị không 69 III Lãnh đạo công ty là người

năng động, ưa thích sự đổi mới, sáng tạo

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

70 III Lãnh đạo công ty có kỹ năng sử dụng những tiện ích của công nghệ tin học

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

71 IV Trong các hoạt động của mình, doanh nghiệp có thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với khách hàng, ví dụ không bao giờ lừa gạt, bán hàng kém chất lượng, luôn luôn tôn trọng cam kết với khách hàng Không tốt Tương đối tốt Tốt

72 IV Doanh nghiệp có trách nhiệm với các đối tác là nhà cung cấp

Không tốt

Tương đối tốt

Tốt 73 IV Mọi hành vi của doanh nghiệp

có thể hiện trách nhiệm đối với môi trường thiên nhiên, xã hội

Không tốt Tương đối tốt Tốt 74 IV Công ty có hay phát động những phong trào quyên góp từ thiện, giúp đỡ cho các thành viên gặp hoàn cảnh khó khăn hơn

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt

75 IV Công ty có đạt được chỉ tiêu chất lượng quốc tế nào không. Ví dụ ISO, HACCP, SA8000

Không biết

Không Có

76 IV Theo ý kiến của anh chị, hoạt động hàng ngày của công ty có luôn theo sát với những tiêu chuẩn về chỉ tiêu chất lượng quốc tế đạt được

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

77 IV Công ty có đề cao, chú ý đến văn hóa của đối tác (nhà cung

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

cấp) khi giao dịch với họ không (chỉ quan tâm giá rẻ từ phía nhà cung cấp..)

78 IV Chế độ an toàn trong lao động, làm việc trong doanh nghiệp có tốt không

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Tốt

79 IV Anh chị cò thấy công ty luôn chủ trương đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp khách hàng Không Tương đối Có 80 IV Công ty có coi khách hàng là yếu tố quan trọng nhất, luôn cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu khách hàng, luôn tìm kiếm giải pháp thỏa mãn khách hàng

Xem thêm: Nhận định về Tú Xương | Ngữ Văn 11

Không Tương đối

Kết luận:

A. Xác định mức độ tồn tại của văn hóa doanh nghiệp

Dùng bảng sau để tập hợp

Nhóm Câu hỏi <1 năm 1-3 năm >3 năm Tổng NV A B C A B C A B C A B C I. 1 Anh (chị) có biết tôn

chỉ hoạt động của công ty 10 5 1 10 50 10 20 10 2 30 25 13 Tổng I Tầm nhìn định hƣớng công ty ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ……… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV.50 Tổng IV Phong cách lãnh đạo ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ TỔNG (I IV) ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ghi chú: (i) Nếu không trả lời thì được xếp vào câu trả lời A. (ii) bảng trả lời của chủ doanh nghiệp/giám đốc doanh nghiệp không được tính trong phần này

Kết quả có thể được phân tích theo 3 nhóm nhân viên (dưới 1 năm, 1-3 năm, trên 3 năm) và toàn công ty cho mỗi nhóm câu hỏi. Có 4 nhóm câu hỏi về 4 lĩnh vực được khảo sát trong bảng câu hỏi

Nhóm I: Tôn chỉ, phương hướng hoạt động của công ty Nhóm II: Văn hóa tổ chức

Nhóm III: Văn hóa lãnh đạo Nhóm IV: Văn hóa kinh doanh

Nếu đa số câu trả lời là A thì chưa xây dưng được văn hóa cho công ty

Nếu đa số câu trả lời là B thì văn hóa doanh nghiệp đã tồn tại nhưng chưa mạnh, chưa thật sự tốt

Nếu đa số câu trả lời là C thì công ty đã xây dựng được văn hóa doanh nghiệp mạnh, tốt

Ngoài ra, ta còn có thể sắp xếp số nhân viên trả lời câu C cho mỗi câu theo chiều giảm dần để tìm hiểu những mặt mạnh của công ty cần khuyến khích phát triển, ngược lại sắp xếp A theo chiều giảm dần để đánh giá mặt yếu cần khắc phục.

B. Xác định sự chia xẻ văn hóa giữa chủ doanh nghiệp và nhân viên

Sử dụng bảng sau để đối chiếu ý kiến của chủ doanh nghiệp với kết quả trả lời của nhân viên

Nhóm Câu hỏi Ý kiến của giám đốc/chủ doanh nghiệp

Ý kiến của toàn bộ nhân viên

A B C A B C

I. 1 Anh (chị) có biết tôn chỉ hoạt động của công ty

1 0.44 0.37 0.19 I.2 1 Tổng I Tầm nhìn định hƣớng công ty ……… .. .. .. .. .. .. IV.80 Tổng IV Phong cách lãnh đạo TỔNG (I IV)

Ghi chú: Ý kiến của toàn bộ nhân viên được tính trong bảng này như sau:

Câu trả lời A: Ở từng câu, lấy số trả lời của nhân viên ở câu A chia cho tổng số trả lời của nhân viên ở cả 3 câu A, B, C.

Câu trả lời B: Ở từng câu, lấy số trả lời của nhân viên ở câu B chia cho tổng số trả lời của nhân viên ở cả 3 câu A, B, C.

Câu trả lời C: Ở từng câu, lấy số trả lời của nhân viên ở câu C chia cho tổng số trả lời của nhân viên ở cả 3 câu A, B, C.

Tổng A+B+C = 1

So sánh giữa hai cột để cho thấy mức độ khác nhau giữa nhận xét của giám đốc và ý kiến của nhân viên. Nếu mức độ sai biệt càng nhiều cho thấy giám đốc chưa hiểu được môi trường văn hóa đang tồn tại ở công ty mình, hoặc sự định hướng của chủ doanh nghiệp về văn hóa của công ty chưa được thành công.

2. MỘT CÔNG TY LUẬT THUẦN VIỆT VƯƠN LÊN TẦM QUỐC TẾ

(Gƣơng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tiên tiến và mang bản sắc dân tộc đã đem lại thành công cho doanh nghiệp trên trƣờng quốc tế)

VILAF-Hồng Đức vừa nhận đƣợc giải thƣởng Công ty luật Việt Nam năm 2006 do Internationl Financial Law Review – một tổ chức bình chọn các hãng luật quốc tế – trao tặng.

Có một công ty luật Việt Nam thành danh

Vài năm trở lại đây, VILAF – Hồng Đức nổi lên như một hiện tượng trong giới luật sư Việt Nam. Theo Chambers Global, tạp chí về những luật sư hàng đầu thế giới của Anh, “đó là hãng luật nội địa duy nhất ở Việt Nam đang tiếp cận những tiêu chuẩn quốc tế, một hãng luật tin cậy và được quản lý một cách thông minh”.

Còn Tạp chí Legal 500 (Anh) nhận xét “VILAF – Hồng Đức không những phát triển mang tính chuyên nghiệp mà còn là công ty luật rất tận tâm”. Andrew Hilton, luật sư thuộc Công ty Deacon (Mỹ), nói rằng ông thật sự bất ngờ về những thành công của VILAF – Hồng Đức.

Có lẽ điều gây ngạc nhiên nằm ở chỗ: thành công đó xuất phát từ một

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO