50 bài tập về cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Cho đơn thức hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Video Cho đơn thức

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết – Toán lớp 8

A. Chia đơn thức cho đơn thức

I. Lý thuyết:

– Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A

– Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

+ Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B

+ Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

+ Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

– Nhắc lại một số quy tắc về lũy thừa:

Với mọi x,y≠0;m,n∈ℕ,m≥n thì:

II. Các dạng bài:

1. Dạng 1: Áp dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức để thực hiện phép tính.

a. Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức để tính.

b. Ví dụ minh họa:

2. Dạng 2: Tìm điều kiện để biểu thức A chia hết cho biểu thức B

a. Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về điều kiện về số mũ của các biến để đơn thức A chia hết cho đơn thức B.

b. Ví dụ minh họa:

Xem thêm: Cách đổi đơn vị inch sang cm trong Powerpoint | Kiến thức tin học

Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B trong các trường hợp sau:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

B. Chia đa thức cho đơn thức

I. Lý thuyết:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B) ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau.

II. Các dạng bài:

1. Dạng 1: Áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính

a. Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức (trong trường hợp chia hết) và chia đơn thức cho đơn thức (trong trường hợp chia hết) để tính.

b. Ví dụ minh họa:

Thực hiện phép tính:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

2. Dạng 2: Tìm điều kiện để biểu thức A chia hết cho biểu thức B

a. Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về điều kiện về số mũ của các biến để đa thức A chia hết cho đơn thức B (nghĩa là mọi hạng tử của đa thức A phải chia hết cho đơn thức B)

b. Ví dụ minh họa:

Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Xem thêm: Dàn ý tả một cây ăn quả đang trong mùa quả chín – Thủ thuật

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

C. Bài tập tự luyện:

Bài 1: Làm phép tính chia:

Bài 2: Làm phép tính chia:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

ĐS:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 4:

a) Cho A=18x10yn và B=−6x7y3. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B.

b) Cho A=−12x8y2nzn−1 và B=2x4ynz. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B.

ĐS :

a, A⋮B⇔n∈ℕn≥3

b) A⋮B⇔n∈ℕn−1≥1⇔n∈ℕn≥2

Bài 5: Tìm các giá trị nguyên của n để hai biểu thức A và biểu thức B đồng thời chia hết cho biểu thức C biết:

a) A=x6y2n−6,  B=2x3ny18−2n và C=x2y4;

b) A=20xny2n+3z2,  B=21x6y3−nt và  C=22xn−1y2.

ĐS :

a) A⋮CB⋮C⇔n∈ℤ2n−6≥43n≥218−2n≥4

Xem thêm: Biệt danh theo tên Tâm cực độc đáo và ý nghĩa – Lưu ngay mẹ ơi!

⇔n∈ℤn≥5n≥1n≤11⇔n∈ℤ5≤n≤11⇒n∈{5,6,7,8,9,10}

b) A⋮CB⋮C⇔n∈ℤn≥n−12n+3≥26≥n−13−n≥2

⇔n∈ℤ0≤n≤5⇒n∈{0,1,2,3,4,5}

Bài 6 : Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có kết quả đúng.

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

ĐS:

a – 2, b – 3, c – 1

Bài 7: Làm phép tính chia:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 8: Làm phép tính chia:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

ĐS:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 9: Tính giá trị biểu thức:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

ĐS:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 10: Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử