Công ty tài chính là gì? Đặc điểm của công ty tài chính

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Công ty tài chính là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Công ty tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định. Vậy công ty tài chính là gì?Đặc điểm?

1.Công ty tài chính là gì?

– Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức này có chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

2.Đặc điểm của công ty tài chính

2.1.Mức vốn pháp định

– So với ngân hàng, công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn.

– Theo quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP, mức vốn pháp định đối với công ty tài chính là 500 tỷ đồng.

2.2.Các loại hình công ty tài chính

– Công ty tài chính tổng hợp

Xem thêm: Phân tích khổ thơ đầu bài Tràng giang – Huy Cận

Công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính được thực hiện các hoạt động theo quy định.

– Công ty tài chính chuyên ngành

+ Công ty tài chính bao thanh toán là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực bao thanh toán.

+ Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

+ Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính.

2.3. Hoạt động của công ty tài chính

Theo quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP và Nghị định 16/2019/NĐ-CP, hoạt động của công ty tài chính bao gồm:

Xem thêm: Vở bài tập Toán lớp 3 trang 72 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng

(1) Huy động vốn

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính gồm:

– Nhận tiền gửi của các tổ chức

– Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức

– Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(2) Hoạt động cho vay

Xem thêm: Học phí Đại học Hà Nội (HANU) 2023 – Luật Hoàng Phi

– Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;

– Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác

(3) Bảo lãnh ngân hàng

Công ty tài chính được bảo lãnh dựa trên uy tín và khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh.

(4)Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

>>>Xem thêm Công ty cho thuê tài chính là gì? Đặc điểm hoạt động?

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử