100 Đề thi Toán lớp 4 năm 2023 (có đáp án, mới nhất) – VietJack.com

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp đề ôn thi lớp 4 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôiBộ Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 & học kì 2 năm học 2022 – 2023 cơ bản, nâng cao có đáp án được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng với bộ đề thi Toán lớp 4 này sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giúp học sinh ôn luyện và đạt được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 4. Bộ đề thi Toán lớp 4 đầy đủ đề khảo sát chất lượng đầu năm, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2, các phiếu bài tập, đề kiểm tra cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và các em học sinh tham khảo!

Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 năm 2023 (có đáp án, mới nhất)

Xem thử

Chỉ 150k mua trọn bộ 110 Đề thi Toán lớp 4 (cả năm) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • [2021] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 (8 đề)

Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1

 • Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Toán 4 Giữa kì 1 nâng cao năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 21 Đề thi Toán lớp 4 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Toán lớp 4 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 theo Thông tư 22 có đáp án (10 đề)
 • Bộ 21 Đề thi Toán lớp 4 Giữa học kì 1 theo Thông tư 22 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Toán lớp 4 Giữa học kì 1 theo Thông tư 22 năm 2022 có ma trận (15 đề)

Đề thi Toán lớp 4 Cuối kì 1

 • Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 theo Thông tư 22 năm 2022 tải nhiều nhất

Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2

 • Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 nâng cao năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 theo Thông tư 22 có đáp án (7 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Toán lớp 4 Giữa học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm 2023 có ma trận (15 đề)

Đề thi Toán lớp 4 Cuối kì 2

 • Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 nâng cao năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 theo Thông tư 22 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm 2023 có ma trận (14 đề)

– Đề thi Toán lớp 4 tổng hợp:

 • (mới) Bộ Đề thi Toán lớp 4 năm 2022 – 2023 (60 đề)

 • Mục lục Đề thi Toán lớp 4 theo thông tư 22

 • Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 có đáp án

 • Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (có đáp án)

 • 54 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 có đáp án
 • 54 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:

A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000

Câu 2: Năm 1984 thuộc thế kỉ:

A. XVIII B. XIX C. XX D. XVII

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5tấn 85kg =………………….kg

A. 585 B. 5850 C. 5085 D. 5805

Câu 4: Số trung bình cộng của các số: 20; 35; 37; 65 và 73

A. 40 B. 42 C. 44 D. 46

Xem thêm: Bảng đơn vị đo độ dài và cách đổi đơn vị đo độ dài chính xác 100%

Câu 5: Những phát biểu nào dưới đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.

B. Góc tù lớn hơn góc vuông.

C. Góc nhọn lớn hơn góc bẹt.

D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.

Câu 6: Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính diện tích mảnh đất đó.

A. 36m2 B. 360m2 C. 3600m2 D. 120m2

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính và tính.

56897 + 28896

78652 – 4689

586 x 6

726 : 6

Câu 2: Tính giá trị biểu thức m – 187 + n, với m = 348 và n =156

Câu 3: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 4: Hai số có tổng là số lớn nhất có hai chữ số, biết số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai.

Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (nâng cao – 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số thích hợp là:

A. 700 B. 7000 C. 70 D. 7

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Hình bên có:

A. 4 tam giác

B. 5 tam giác

C. 5 tứ giác

D. 3 tứ giác

Câu 3: Hai số có tổng là 390. Số bé là số có 2 chữ số, nếu viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Số lớn là:

A. 90 B. 387 C. 345 D. 336

Câu 4: Cho 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A. 6 số B. 12 số C. 18 số D. 24 số

Câu 5: Hôm nay là thứ năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là thứ mấy:

A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy

Câu 6: Có 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A. 305 B. 350 C. 1525 D. 525

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức

Xem thêm: Giữ trẻ 6 tháng tuổi bao nhiêu Tiền??Kinh nghiệm Thỏa Thuận

a. 25178 + 2357 x 3

b. 42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị là 7. Nếu chuyển chữ số 7 từ hàng đơn vị lên đầu ta được số mới gấp 2 lần số cũ và thêm 21 đơn vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A có 5 tổ đi trồng cây, số người mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng được 4 cây, bao nhiêu bạn trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A ít hơn 50 bạn và nhiều hơn 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê. Cứ 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì đổi được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản – Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

14 m2 = ……..cm 2

A. 140 B. 1400 C. 14000 D. 140000

Câu 2: Viết số sau: Hai trăm mười ba triệu sáu trăm hai mươi tư nghìn bảy trăm.

A. 213 624 700

B. 213 624 070

C. 21 362 470

D. 21 362 700

Câu 3: Số chia hết cho 9 là:

A. 2341 B. 1034 C. 240 D. 9810

Câu 4: Số chia hết cho cả 2,3,5 là:

A. 2346 B. 4510 C. 6219 D. 6360

Câu 5: Kết quả của phép tính nhẩm: 26 x 11= …….. là:

A. 260 B. 280 C. 286 D. 296

Câu 6: Chọ đáp án đúng

Trong hình vẽ bên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

A. Cạnh AB song song với cạnh DC

B. Cạnh AD song song với cạnh BC

C. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC

D. Cạnh AB vuông góc với cạnh DC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 x 25

Xem thêm: Bài văn mẫu Tả một người thân mà em yêu quý hay nhất (dàn ý

b) 7168 : 56

Câu 2: Một hồ cá có 156 con cá chép và cá rô. Tính số cá mỗi loại, biết rằng số các rô nhiều hơn số cá chép là 34 con.

Câu 3: Một cái sân vườn hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều rộng và chiều dài là 15m, chiều rộng là 10m. Tính diện tích của sân vườn đó.

Câu 4: Tính nhanh: 751 x 68 + 751 x 32

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B A D D C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Mỗi ý đúng được 1 điểm. Đặt tính và ra kết quả đúng như sau:

a. 10575

b. 128

Câu 2 (2 điểm):

Số cá chép trong hồ là

(156 -34) :2 = 61 (con)

Số cá rô trong hồ là

156 – 61 = 95 (con)

Đáp số: cá chép: 61 con, cá rô: 95 con.

Câu 3 (2 điểm):

Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là

15 x 2 = 30 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là

30 -10 = 20 (m)

Diện tích hình chữ nhật là

20 x 10 = 200 (m2)

Đáp số: 2s00 m2

Câu 4 (1 điểm):

751 x 68 + 751 x 32

= 751 x (68 +32)

= 751 x 100

= 75100.

……………………

……………………

……………………

Xem thử

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 10 Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 4 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 4 có đáp án
 • 10 Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 có đáp án
 • 10 Đề thi Cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối học kì 2 có đáp án
 • 10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 1
 • 10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2
 • Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử