Giải vở bài tập Hóa 8 Bài 43: Pha chế dung dịch – VietJack.com

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Giải bài tập hóa 8 sgk bài 43 hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Giải vở bài tập Hóa 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

Với lời giải VBT Hóa 8 Bài 43: Pha chế dung dịch hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 8 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập trong Vở bài tập Hóa học 8.

Học theo Sách giáo khoa

I. Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

Bài tập 1:

a) Pha chế 50 gam dung dịch CuSO4 10%.

Tính toán

Cách pha chế

mct = 10.50100 = 5 gam

mdd = mct + mdm = 50 – 5 = 45 gam

Cân lấy 5g CuSO4 khan (màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100 ml. Cân lấy 45g (hoặc đong lấy 45 ml) nước cất, rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy nhẹ. Được 50g dung dịch CuSO4 10%.

b) Pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M.

Tính toán

Cách pha chế

nct = 50.11000 = 0,05 (mol)

mct = 160.0,05 = 8 (g)

Cân lấy 8 g CuSO4 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 100 ml. Đổ dần dần nước cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 50 ml dung dịch. Ta được 50 ml dung dịch CuSO4 1M.

II. Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

Bài tập 2

a) Pha chế 100 ml dung dịch MgSO4 0,4 M từ dung dịch MgSO4 2M

Tính toán

Cách pha chế

nct = 0,4.1001000 = 0,04 (mol)

Vdd = 0,04.10002 = 20 (ml)

Đong lấy 20 ml dung dịch MgSO4 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 200 ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 100 ml và khuấy đều, ta được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M.

b) Pha chế 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

Tính toán

Cách pha chế

mct = 2,5.150100 = 3,75 (g)

mdd = 100.3,7510 = 37,5 (g)

mdm = 150 – 37,5 = 112,5 (g)

– Cân lấy 37,5 g dung dịch NaCl 10% ban đầu, sau đó đổ vào cốc hoặc bình tam giác có dung tích vào khoảng 200 ml.

– Cân lấy 112,5 g nước cất hoặc đong 112,5 ml nước cất, sau đó đổ vào cốc đựng dung dịch NaCl nói trên. Khuấy đều, ta được 150 g dung dịch NaCl 2,5%.

Bài tập

Bài 1 trang 162 VBT Hóa học 8: Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Lời giải

Đặt m là khối lượng dung dịch ban đầu.

Khối lượng dung dịch sau là: m – 60 (gam)

Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi

mct = 0,15.m = 0,18.(m – 60)

Vậy m = 360 gam

Bài 2 trang 162 VBT Hóa học 8: Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4

Lời giải

Khối lượng chất tan: mCuSO4 = 3,6gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch là C%=3,620.100%=18%

Xem thêm: Các tháng có 28, 29, 30, 31 ngày trong năm 2023

Bài 3 trang 162 VBT Hóa học 8: Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.

Lời giải

Khối lượng chất tan là: mNa2CO3 = 10,6 g

Khối lượng dung dịch là: mdd = 200.1,05 = 210 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch: C%=10,6210.100%=5,05%

Số mol chất tan là: nNa2CO3=10,6106=0,1  mol

Nồng độ mol của dung dịch: CM =0,10,2=0,5M

Bài 4* trang 162 VBT Hóa học 8: Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:

NaCl

(a)

Xem thêm: Soạn Người Lái Đò Sông Đà Hay Và Dễ Hiểu Nhất – Kiến Guru

Ca(OH)2

(b)

BaCl2

(c)

KOH

(d)

CuSO4

(e)

mct (g)

30

0,148

3

mH2O(g)

170

mdd (g)

150

Vdd (ml)

200

300

Ddd (g/mol)

1,1

1

1,2

1,04

1,15

C% (%)

20

Xem thêm: Ngôi kể là gì? Các loại ngôi kể? Ví dụ về các loại ngôi kể 1 2 3?

15

CM (M)

2,5

Lời giải

NaCl

(a)

Xem thêm: Soạn Người Lái Đò Sông Đà Hay Và Dễ Hiểu Nhất – Kiến Guru

Ca(OH)2

(b)

BaCl2

(c)

KOH

(d)

CuSO4

(e)

mct (g)

30

0,148

30

42

3

mH2O(g)

170

199,852

120

279

17

mdd (g)

200

200

150

312

20

Vdd (ml)

182

200

125

300

17,39

Ddd (g/mol)

1,1

1

1,2

1,04

1,15

C% (%)

15

0,074

20

13,46

Xem thêm: Ngôi kể là gì? Các loại ngôi kể? Ví dụ về các loại ngôi kể 1 2 3?

15

CM (M)

2,82

0,01

1,154

2,5

1,078

Bài 5* trang 163 VBT Hóa học 8: Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:

– Nhiệt độ của dung dịch muối bão hòa là 200C.

– Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g.

– Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g.

– Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g.

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 200C.

Lời giải

Khối lượng dung dịch muối là: mdd = 82,26 – 60,26 = 26 g

Khối lượng muối kết tinh: mct = 66,26 – 60,26 = 6 g

Độ tan của muối ở 200C là: S = 100.626−6 = 30 g

Bài tập tham khảo

Hãy chọn đáp án đúng cho các bài tập sau:

Bài 43-1 trang 163 VBT Hóa học 8: Từ 100g dung dịch NaCl 10% muốn pha chế thành dung dịch NaCl 5% thì cần thêm lượng nước là:

A. 100g; B. 90g; C. 200g; D. 5g

Lời giải

Chọn đáp án A

Khối lượng muối NaCl là: mNaCl = 100.10100 = 10 gam

Khối lượng dung dịch sau khi pha loãng là: mdd = 10.1005 = 200 gam

Khối lượng nước cần thêm là: mH2O = 200 – 100 = 100 gam

Bài 43-2 trang 163 VBT Hóa học 8: Thêm 5,85g NaCl vào 1 lít dung dịch NaCl 0,5M sẽ được dung dịch có nồng độ gần bằng:

A. 1,5M; B. 1M;

C. 0,6M; D. 0,1M.

Lời giải

Chọn đáp án C

Tổng số mol NaCl là: nNaCl=5,8558,5+1.0,5 = 0,6 mol

Nồng độ của dung dịch là: CM=0,61=0,6M (coi như thể tích không đổi).

Bài 43-3 trang 163 VBT Hóa học 8: Một người tiến hành pha một dung dịch như sau:

Cân lấy 16g CuSO4 khan cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nước từ từ vào cốc cho tới vạch 200 ml. Khuấy nhẹ dung dịch để chất rắn tan hết. Dung dịch thu được có nồng độ là:

A. 8% B. 0,5M

C. 0,1M D. 8M

Lời giải

Chọn đáp án B

Số mol CuSO4 là: nCuSO4=16160=0,1  mol

Nồng độ của dung dịch thu được là: CM=0,10,2=0,5M

Xem thêm các bài Giải Vở bài tập Hóa học 8 hay khác:

  • VBT Hóa 8 Bài 40: Dung dịch
  • VBT Hóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
  • VBT Hóa 8 Bài 42: Nồng độ dung dịch
  • VBT Hóa 8 Bài 44: Bài luyện tập 8

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học lớp 8 hay khác:

  • Giải bài tập Hóa học 8
  • Video Giải bài tập Hóa 8
  • Giải sách bài tập Hóa 8
  • Lý thuyết & 400 Bài tập Hóa học 8 (có đáp án)
  • Top 70 Đề thi Hóa học 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử