KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O | KOH ra K2CO3 – Tailieumoi.vn

Dưới đây là danh sách Koh ra k2co3 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Kali. Mời các bạn đón xem:

Phương trình KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

1. Phương trình phản ứng hóa học:

KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Nhỏ BaCl2 vào sản phẩm tạo thành thấy thu được kết tủa.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

– KOH là một bazo mạnh có khả năng làm thay đổi màu sắc các chất chỉ thị như khiến quỳ tím chuyển sang màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein không màu thành màu hồng.

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, KOH tác dụng với oxit axit như SO2, CO2

KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

KOH + SO2 → KHSO3

– KOH tác dụng với axit tạo thành muối và nước

KOH(dd) + HCl(dd) → KCl(dd) + H2O

– KOH tác dụng với các axit hữu cơ để tạo thành muối và thủy phân este, peptit

Xem thêm: Chức năng của mạch khuếch đại là? – THPT Lê Hồng Phong

RCOOR1 + KOH → RCOOK + R1OH

– KOH tác dụng với kim loại mạnh tạo thành bazo mới và kim loại mới

KOH + Na → NaOH + K

– KOH tác dụng với muối để tạo thành muối mới và axit mới

2KOH + CuCl2 → 2KCl + Cu(OH)2↓

– KOH là một bazo mạnh, trong nước phân ly hoàn toàn thành ion Na+ và OH-

Phản ứng với một số oxit kim loại mà oxit, hidroxit của chúng lưỡng tính như nhôm, kẽm,…

2KOH + 2Al + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑

2KOH + Zn → K2ZnO2 + H2↑

– KOH phản ứng với một số hợp chất lưỡng tính

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O

2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ từ từ dung dịch KOH vào ống nghiệm chứa KHCO3

6. Bạn có biết

– KOH có thể phản ứng với các muối hiđrocacbonat để thu được muối cacbonat.

Xem thêm: Tâm hồn là gì? Làm thế nào để có một tâm hồn đẹp? – VOH

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: KOH không thể phản ứng với dung dịch muối nào sau?

A. KHCO3.

B. KHSO3.

C. CuCl2.

D. KCl.

Hướng dẫn giải

KOH không thể phản ứng với dung dịch KCl.

Đáp án D.

Ví dụ 2: KOH phản ứng với chất nào sau không thu được kết tủa?

A. CuCl2.

B. FeCl2.

C. KHCO3.

D. MgCl2.

Hướng dẫn giải

KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

Xem thêm: Những mẫu chữ ký tên Vân đẹp nhất – TinDep

K2CO3 tan trong nước.

Đáp án C.

Ví dụ 3: Số mol KOH cần dung để phản ứng hoàn toàn với 1g KHCO3 là

A. 0,001.

B. 0,01.

C. 0,1.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Kali và hợp chất:

KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O

2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O

2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O

2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O

2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O

2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử