QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA

Dưới đây là danh sách Mẫu quyết định thành lập câu lạc bộ văn nghệ hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÀ NỘI Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

– –

Số 28 /HĐHTHN-QĐ Hà Nội , ngày 25 tháng 11 Năm 2018

QUYẾT ĐỊNH.

THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA – VĂN NGHỆ & SỨC KHỎE

HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI ( Nhiệm kỳ 2017 – 2020 )

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐHT Hà nội,

– Căn cứ NQ. Của HĐHTHN về nhiệm vụ và chương trình hoạt động năm 2018

Xem thêm: Những đoạn văn mẫu tả một em bé chừng 4 – 5 tuổi lớp 6 tuyển chọn

– Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực nhân sự

– Căn cứ đề xuất và nhất trí của Phó chủ tịch thường trực , PCT phụ trách TT-TT&VH và CVP

Hội đồng họ Trương Hà nội

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Câu lạc Văn hóa – Văn nghệ và Sức khỏe họ Trương Hà nội trực thuộc Hội Đồng họ Trương Hà nội..( Gọi tắt là CLB VVS Họ Trương Hà nội ).

Điều 2. Câu lạc bộ VVS họ Trương Hà nội thực hiện chức năng nhiệm vụ và hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB, được ban hành bởi Chủ tịch HĐHTHN. Tập trung vào các chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau :

  1. Góp phần mở rộng kết nối với các Tổ chức và cá nhân HTHN, đặc biệt những người cùng chung sở thích về văn hóa, văn nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

  2. Giúp HĐHTHN tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và sức khỏe, đặc biệt trong cộng đồng họ Trương.

  3. Tổ chức các sự kiện về văn hóa, văn nghệ và sức khỏe của HTHN

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của CLB bao gồm :

  1. Ban chủ nhiệm bao gồm Chủ tịch, một số phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực chuyên

môn , một số ủy viên , do Chủ tịch HĐHTHN bổ nhiệm, có trách nhiệm quản lý và điều

Xem thêm: Top 10 đoạn văn viết về thời gian rảnh rỗi bằng tiếng Anh hay nhất

hành mọi hoạt động của CLB.

  1. Các Tiểu ban chuyên môn bao gồm Tiểu ban Văn hóa – Văn nghệ , Tiểu ban Sức khỏe

và Đội văn nghệ

3. Ban cố vấn : bao gồm một số chuyên gia trong và ngoài HTHN có nhiệm vụ tư vấn, giúp

BCN CLB xây sựng chiến lược phát triển, xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm và

liên kết với các Tổ chức và chuyên gia hữu quan ở bên ngoài.

  1. Các hội viên CLB là những người họ Trương có sự quan tâm , yêu thích , tham gia các

hoạt động của CLB, đồng ý với Điều lệ CLB và tình nguyện gia nhập CLB

.

Điều 4. Công nhận Ban Chủ nhiệm lâm thời CLBVHVN&SK HT Hà nội , bao gồm các ông, bà sau đây :

1. Bà Trương Tuyết Mai , Phó Ban đối ngoại HĐHTHN , Chủ tịch CLB

2. Ông Trương Hoàng Thức , Bác sĩ , Phó chủ tịch thường trực CLB

Xem thêm: Mẫu dàn ý nghị luận xã hội – Luật Hoàng Phi

3. Ông Trương Mạnh Thắng , Nghệ sĩ , Phó Chủ Tịch CLB phụ trách chuyên môn

4. Bà Trương Bích Hạnh , NSUT , Phó Chủ Tịch CLB

5.Ông Trương Trương Đình Giang , Phó Ban TT-TT HĐHTHN , Ủy viên

6. Ông Trương Việt Phong , Doanh nhân CLBDNHT Hà nội , Ủy viên

BCN lâm thời CLB có trách nhiệm giúp HĐHTHN xây dựng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của CLB, phát triển tổ chức , chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất CLB vào đầu năm 2019.

Điều 5. Phó Chủ Tịch thường trực HĐHT Hà nội , PCT phụ trách TT-TT&VH , các PCT phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của HĐHTHN , Chánh Văn phòng , Chủ tịch CLBDNHT Hà nội các Trưởng Ban chuyên trách của HĐHT Hà nội và các Ông , Bà có tên ở điều 4 , có trách nhiệm thực hiện quyết định này. . Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận TM/ HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI

– HĐHTVN (b/c) CHỦ TỊCH

– Như điều 5

– Lưu VPHĐ

TRƯƠNG QUỐC TÙNG

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO