BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl – VietJack.com

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Nahso4 bacl2 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Phản ứng BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl

BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl | BaCl2 ra BaSO4 (ảnh 1)

1. Phương trình phản ứng BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl

BaCl2 + NaHSO4→ BaSO4 + NaCl + HCl

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ thường

Cho BaCl2 tác dụng với NaHSO4.

Hiện tượng: Có kết tủa trắng.

3. Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng BaCl2 + NaHSO4

Phương trình phân tử:

NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl + NaCl

Phương trình ion rút gọn:

HSO4− + Ba2+→ BaSO4 + H+

4. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

4.1. Bản chất của BaCl2 (Bari clorua)

BaCl2 mang đầy đủ tính chất hoá học của muối tác dụng được với muối khác.

4.2. Bản chất của NaHSO4 (Natri hidrosunfat)

NaHSO4 tác dụng được với muối với điều kiện phản ứng xảy ra sản phẩm phải có chất ít tan, bay hơn và axit mới yếu hơn axit ban đầu.

5. Tính chất hoá học của BaCl2

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết và bài tập Hóa 10 Bài 6: Luyện tập cấu tạo vỏ

5.1. Tính chất vật lí & nhận biết

Tính chất vật lý:

– Là chất rắn, có màu trắng và tan tốt trong nước.

– Có độc tính.

– Đốt cho ngọn lửa màu xanh lá cây sáng.

Nhận biết: Cho vài giọt H2SO4 vào dung dịch, thấy xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong axit.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

5.2. Tính chất hóa học

Mang tính chất hóa học của muối

Tác dụng với muối

BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ba(NO3)2

BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 + CuCl2

Tác dụng với axit:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

6. Tính chất của NaHSO4

6.1. Tính chất vật lí

Natri Hidro Sunfat là sản phẩm dạng hạt, khô rất dễ vận chuyển cũng như bảo quản. NaHSO4 là chất hút ẩm mạnh ở dạng khan. Dung dịch của muối này có tính axit mạnh. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cùng ở 315 độ C. Khối lượng mol của NaHSO4 nằm trong khoảng 120.06 g/mol, khối lượng riêng 2.742 g/cm3. Đây là một hóa chất không tan trong amoniac nhưng lại phân hủy trong cồn.

6.2. Tính chất hóa học

– NaHSO4 làm đổi màu quỳ tím sang đỏ

– NaHSO4 tác dụng với bazơ như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Xem thêm: Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất – Vật lí lớp 8 – VietJack.com

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

NaHSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + Na2SO4 + H2O

– Tác dụng với kim loại

NaHSO4 + Zn → ZnSO4 + Na2SO4 + H2

NaHSO4 + Na → Na2SO4 + H2

7. Câu hỏi vận dụng

Câu 1. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3

A. KBr

B. K3PO4

C. HCl

D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Xem thêm: Tiểu sử và Profile chi tiết của 4 thành viên nhóm nhạc KARD – 카드

Câu 3. Cho dung dịch Fe2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 thì sản phẩm tạo ra là:

A. Fe2(CO3)3 và Na2SO4

B. Na2SO4; CO2 và Fe(OH)3

C. Fe2O3; CO2; Na2SO4 và CO2

D. Fe(OH)3; CO2; Na2SO4; CO2

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4. Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là:

A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Ag+, Mg2+, NO3-, Br-.

D. Fe2+, Ag+, NO3-, CH3COO-.

Lời giải:

Đáp án: A

Xem thêm các phương trình phản ứng hóa học khác:

Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 ⟶ CaSO4 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 + HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử