PHẢN ỨNG ĐỊNH TÍNH 1 ION NH 4+ – 123doc

Qua bài viết này Nhất Việt Edu xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Nh4 naoh hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

32

2.1.1. Với NaOH: ion NH4+ bị NaOH phân tích thành amoniac NH3, khí này bay ra có thể nhận biết bằng giấy tẩm phenolphtalein, giấy sẽ có màu hồng, bay ra có thể nhận biết bằng giấy tẩm phenolphtalein, giấy sẽ có màu hồng, hoặc dùng giấy quỳ tím sẽ hóa xanh.

NH4+ + NaOH→NH3↑ + Na+ + H2O NH3 + giấy tẩm phenolphtalein →hồng. NH3 + giấy quỳ tím → xanh

2.1.2. Với thuốc thử Nessler: trong môi trường kiềm NH4+ cho tủa màu đỏ

nâu hay vàng nâu.

NH4 2K2

HgI4

23KOH → 7KI + 2H2O + ↓

2.2.ION K+

2.2.1. Với acid perclorid HClO4: K+ tạo ra kết tủa perclorat màu trắng. K+ + HClO4 → KClO4 ↓ + K+ K+ + HClO4 → KClO4 ↓ + K+

Xem thêm: Đạo lí Uống nước nhớ nguồn năm 2021 – Văn mẫu lớp 9

2.2.2. Với acid tatric H2C4H4O6: Trong môi trường trung tính hay acetic (pH=5-7), K+ cho kết tủa trắng. (pH=5-7), K+ cho kết tủa trắng.

K+ + H2C4H4O6 → KHC4H4O6 + H+

2.2.3. Với thuốc thử acid picric: K+ cho kết tủa màu vàng.

Phản ứng nhuộm màu ngọn lửa: đốt các muối K+ trên ngọn lửa không màu thì ngọn lửa sẽ có màu tím.

2.3.ION Na+

2.3.1. Với thuốc thử Kontop (kẽm uranyl acetat): trong môi trường trung tính hay acid acetic, Na+ cho tủa vàng với Kontop. tính hay acid acetic, Na+ cho tủa vàng với Kontop.

NaZn(UO2)3(CH3COO)8CH3COO9H2OZnNa(UO2)3(CH3COO)9,9H2O

Tinh thể vàng, hình mặt nhẫn khi soi dưới kính hiển vi.

2.3.2. Phản ứng nhuộm màu ngọn lửa: đốt các muối natri trên ngọn lửa không màu thì ngọn lửa sẽ có màu vàng. Phản ứng rất nhạy nên phải rửa dây không màu thì ngọn lửa sẽ có màu vàng. Phản ứng rất nhạy nên phải rửa dây

Xem thêm: Mùng 7 Tết cúng gì – Hướng dẫn cách cúng lễ Khai hạ đúng nhất

O HgHg Hg

33

bạch kim thật sạch trước khi tiến hành phản ứng và chỉ kết luận có ion Na+ khi ngọn lửa màu vàng tồn tại vài giây trở lên.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1.Trình bày tính chất chung của cation nhóm VI?

2. Gỉai thích nguyên nhân phải xác định các cation nhóm VI theo thứ tự NH4+, K+, Na+?

3. Kể tên công thức hóa học, hiện tượng đặc trưng của các phản ứng xác định ion NH4+, K+, Na+ và viết phương trình ion để minh họa?

4. Hãy cho biết sự khác nhau cơ bản giữa catio nhóm VI và các cation 5 nhóm

Xem thêm: Ancol etylic ra Axit axetic

đầu khi tác dụng với thuốc thử natri carbonat?

34

BÀI 8

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ANION NHÓM I

MỤC TIÊU

1. Trình bày được hiện tượng đặc trưng của các anion nhóm I khi tác dụng với bari nitrat, bạc nitrat và viết phương trình ion để minh họa.

2. Kể được tên, công thức hóa học, hiện tượng đặc trưng của TT xác định các ion Cl-, Br-, I-, S2-, NO3- và viết phương trình ion minh họa.

3. Thao tác đúng kĩ thuật thử anion nhóm I với các TT sơ bộ, TT aion và xác

định anion nhóm I.

NỘI DUNG

Anion nhóm I gồm có: Cl-, Br-, I-,S2-.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử