Phân phối chương trình ngữ văn 8 giảm theo công văn 4040

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Phân phối chương trình văn 8 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

TRƯỜNG: THCS…………………….

TỔ: …………………………….

Họ và tên giáo viên:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8 GIẢM TẢI THEO CÔNG VĂN 4040

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8

(Năm học 2021 – 2022)

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Học kì I: 18 tuần ( tiết)

Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài dạy/ chủ đề

Ghi chú

1

1,2

Chủ đề 1: (từ tiết 1 đến tiết 6)

Tôi đi học

3,4

Trong lòng mẹ

2

5,6

Tính thống nhất chủ đề của văn bản

7,8

Bố cục của văn bản

3

9

Trường từ vựng

Khuyến khích HS tự đọc: Cấp độ khái quát nghĩa của từ

10,11

Tức nước vỡ bờ

12

Xây dựng đoạn văn trong văn bản

4

13,14,15

Lão Hạc

16

Từ tượng hình, từ tượng thanh

5

17,18

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Khuyến khích HS tự đọc:

-Tóm tắt văn bản tự sự

-Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

19

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

5-6

20,21

Cô bé bán diêm

6

22

Trợ từ, thán từ

23

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

6-7

24,25

Đánh nhau với cối xay gió

7

26

Tình thái từ

Khuyến khích HS tự thực hiện: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

27,28

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm

Xem thêm: Viết đoạn văn khoảng với chủ đề Em rất thích đọc sách – HOC247

8

29,30

Chiếc lá cuối cùng

Khuyến khích HS tự đọc: Hai cây phong

31,32

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

9

33,34

Ôn tập truyện kí Việt Nam

35,36

Ôn tập giữa học kì I

10

37,38

Kiểm tra giữa học kì I

39

Nói quá

10-11

40,41

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

42

Nói giảm nói tránh

11-12

44,45

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

12

46,47

Câu ghép

48

Trả bài kiểm tra giữa kì I

13

49,50,51

Bài: Văn thuyết minh

– Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

– Phương pháp thuyết minh

– Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài “Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh”; Phần I.2, Bài “Phương pháp thuyết minh”; Phần I. 2, Phần II, Bài “Cách làm bài văn thuyết minh”.

52

Câu ghép (tiếp theo)

14

53,54

Ôn dịch thuốc lá

55

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

56

Dấu ngoặc kép

15

57,58

Bài toán dân số

59,60

Ôn tập Tiếng Việt

16

61

Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng

62,63

Đập đá ở Côn Lôn

Khuyến khích HS tự đọc: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

64

Thuyết minh một thể loại văn học

17

65

Thuyết minh về một phương pháp

(cách làm)

66,67

Ôn tập học kì I

17-18

68,69

Kiểm tra học kì I

Xem thêm: Dàn ý phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) | Văn mẫu 9

18

70

Chương trình địa phương (phần Văn)

71

Hướng dẫn đọc thêm:

Muốn làm thằng Cuội

Khuyến khích HS tự đọc: Hai chữ nước nhà

72

Trả bài kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài dạy/ chủ đề

Ghi chú

19

73,74

Chủ đề 2: (từ tiết 73 đến tiết 78)

Nhớ rừng

75,76

Ông đồ

20

77

Câu nghi vấn

20

78

Câu nghi vấn (tiếp theo)

20

79

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

20-21

80,81,82

Quê hương

21

83,84

Khi con tu hú

22

85

Câu cầu khiến

86

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Khuyến khích HS tự đọc: Ôn tập về văn bản thuyết minh

87

Tức cảnh Pác Bó

88

Ngắm trăng

23

89

Đi đường

90

Câu cảm thán

91

Câu trần thuật

23-24

92,93

Chiếu dời đô

94

Câu phủ định

95,96

Chương trình địa phương (phần TLV)

25

97,98,99

Hịch tướng sĩ

100

Hành động nói

26

101

Hành động nói (tiếp)

Xem thêm: Những bài văn mẫu Biểu cảm về loài cây em yêu ngắn – Tailieu.com

102,103

Nước Đại Việt ta

26-27

104,105

Bàn luận về phép học

27

106,107

Ôn tập giữa học kì II

27-28

108,109

Kiểm tra giữa học kì II

28 – 29

110,111

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

112,113

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Khuyến khích HS tự đọc: Ôn tập về luận điểm

29

114,115

Hội thoại + Hội thoại (tiếp)

Tích hợp thành một bài, tập trung vào Phần II của mỗi bài.

116

Trả bài kiểm tra giữa kì

30

117,118,119,120

Bài: Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

– Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

– Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài “Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận”; Phần II, Bài “Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận”.

31

121,122

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Luyện tập: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, II, Bài “Lựa chọn trật tự từ trong câu”; các yêu cầu 1, 3, 6, Bài “Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)”.

31-32

123,124,125,126

Bài: Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

– Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

– Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài “Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận”; Phần II, Bài “Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận”.

32

127,128

Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II

Khuyến khích HS tự đọc: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

33

129,130

Chương trình địa phương (phần Văn)

Khuyến khích HS tự đọc: Đi bộ ngao du

131,132

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic)

34

133,134

Tổng kết phần Văn

135,136

Ôn tập phần Tập làm văn

Khuyến khích HS tự đọc:

– Văn bản tường trình

– Luyện tập làm văn bản tường trình

– Văn bản thông báo

– Luyện tập văn bản thông báo

35

137,138

Kiểm tra học kì II

139

Trả bài kiểm tra học kì II

140

Hoạt động Ngữ văn

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO