Hai quy tắc biến đổi bất phương trình. – Hướng dẫn học ở nhà

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Quy tắc đổi dấu trong bất phương trình hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

V. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút) Tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.

cĩ dạng như thế nào?

-Nếu thay dấu “=” bởi dấu “>”, “<”, “≤”, “≥” thì lúc này ta được bất phương trình.

-Hãy định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn.

-Treo bảng phụ ?1 và cho học sinh thực hiện.

-Vì sao 0x+5>0 khơng phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

Hoạt động 2: Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.

(19 phút).

-Nhắc lại hai quy tắc biến đổi phương trình.

-Tương tự, hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất phương trình? -Ví dụ: x-5<18 ⇔x<18 ? . . . . ⇔x< . . . -Treo bảng phụ ?2 và cho học sinh thực hiện. -Nhận xét, sửa sai.

-Hãy nêu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

-Hãy phát biểu quy tắc nhân với một số.

-Treo bảng phụ giới thiệu ví dụ 3, 4 cho học sinh hiểu.

-Treo bảng phụ ?3

-Câu a) ta nhân hai vế của bất phương trình với số nào?

-Câu b) ta nhân hai vế của bất phương trình với số nào?

-Phương trình bậc nhất một ẩn cĩ dạng ax+b=0 (a≠0)

-Bất phương trình dạng ax +b<0 (hoặc ax + b > 0, ax + b≤0, ax+b ≥ 0), trong đĩ a và b là hai số đã cho, a ≠0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn. -Đọc và thực hiện ?1 0x+5>0 khơng phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn, vì a=0 -Lắng nghe.

Xem thêm: Đọc lại bài thơ “Rằm tháng Giêng” – Báo Bắc Giang

-Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đĩ.

⇔x<18 +5 ⇔x< 23

-Đọc và thực hiện ?2

-Lắng nghe, ghi bài.

-Nêu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân đã học.

-Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

+Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đĩ dương;

+Đổi chiều bất phương trình nếu số đĩ âm.

-Quan sát, lắng nghe. -Đọc yêu cầu ?3

-Câu a) ta nhân hai vế của bất phương trình với số 1

2

-Câu b) ta nhân hai vế của bất phương trình với số 1

3 −

-Khi nhân hai vế của bất phương

1. Định nghĩa.

Bất phương trình dạng ax +b<0 (hoặc ax + b > 0, ax + b≤0, ax+b ≥ 0), trong đĩ a và b là hai số đã cho, a ≠0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn. ?1 Các bất phương trình bậc nhất một ẩn là: a) 2x-3<0; c) 5x-15≥0

2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình. phương trình.

Xem thêm: Giới thiệu về Ca dao – Dân ca Việt Nam tại soanbai123.com

a) Quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đĩ. Ví dụ 1: (SGK)

Ví dụ 2: (SGK) ?2

a) x + 12 > 21

⇔x > 21 – 12 ⇔x > 9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x / x > 9}

b) – 2x > – 3x – 5

⇔-2x + 3x > – 5 ⇔x > – 5 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x / x > -5}

b) Quy tắc nhân với một số.

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

-Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đĩ dương;

-Đổi chiều bất phương trình nếu số đĩ âm. Ví dụ 3: (SGK) Ví dụ 4: (SGK) ?3 a) 2x < 24 ⇔2x . 1 2< 24. 1 2 ⇔x < 12 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x / x < 12} b) – 3x < 27 ⇔- 3x . 1 3 − > 27. 1 3 − ⇔ x > – 9

-Khi nhân hai vế của bất phương trình với số âm ta phải làm gì? -Hãy hồn thành lời giải -Nhận xét, sửa sai. -Treo bảng phụ ?4

-Hai bất phương trình gọi là tương đương khi nào?

-Vậy để giải thích sự tương đương ta phải làm gì?

-Nhận xét, sửa sai.

Hoạt động 3: Luyện tập tại lớp. (5 phút).

Xem thêm: Mã bưu điện Bình Thuận mới nhất – Postal code các bưu cục tỉnh

-Bài tập 19 trang 47 SGK. -Nhận xét, sửa sai.

trình với số âm ta phải đổi chiều bất phương trình.

-Thực hiện

-Lắng nghe, ghi bài. -Đọc yêu cầu ?4

-Hai bất phương trình gọi là tương đương khi chúng cĩ cùng tập nghiệm.

-Tìm tập nghiệp của chúng rồi kết luận.

-Lắng nghe, ghi bài. -Đọc và thực hiện. -Lắng nghe, ghi bài.

trình là {x / x > -9} ?4

Giải thích sự tương đương: x+3<7 ⇔x-2<2

Ta cĩ:

x+3<7 ⇔x<4 x-2<2⇔ x<4

Vậy hai bất phương trình trên tương đương với nhau vì cĩ cùng tập nghiệp.

Bài tập 19 trang 47 SGK.

a) x-5>3⇔x>3+5⇔x>8

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x / x > 6}

b) x-2x<-2x+4⇔x<4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x / x < 4}

IV. Củng cố: (4 phút)

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử