Giải bài 31, 32, 33, 8.1 trang 10 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Qua bài viết này Nhất Việt Edu xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Sbt toán 8 trang 10 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Sbt toán 8 trang 10

Câu 31 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Xem thêm: Hạ phỏm là gì? Phỏm là gì? – Trường THPT Lê Hồng Phong

Phân tích thành nhân tử:

a. ({x^2} – x – {y^2} – y)

b. ({x^2} – 2xy + {y^2} – {z^2})

Giải:

a. ({x^2} – x – {y^2} – y) ( = left( {{x^2} – {y^2}} right) – left( {x + y} right) = left( {x + y} right)left( {x – y} right) – left( {x + y} right))

( = left( {x + y} right)left( {x – y – 1} right))

b. ({x^2} – 2xy + {y^2} – {z^2}) ( = left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} right) – {z^2} = {left( {x – y} right)^2} – {z^2})

( = left( {x – y + z} right)left( {x – y – z} right))

Câu 32 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Xem thêm: Hạ phỏm là gì? Phỏm là gì? – Trường THPT Lê Hồng Phong

Phân tích thành nhân tử:

a. (5x – 5y + ax – ay)

b. ({a^3} – {a^2}x – ay + xy)

c. (xyleft( {x + y} right) + yzleft( {y + z} right) + xzleft( {x + z} right) + 2xyz)

Giải:

a. (5x – 5y + ax – ay) ( = left( {5x – 5y} right) + left( {ax – ay} right))

( = 5left( {x – y} right) + aleft( {x – y} right) = left( {x – y} right)left( {5 + a} right))

b. ({a^3} – {a^2}x – ay + xy) ( = left( {{a^3} – {a^2}x} right) – left( {ay – xy} right))

( = {a^2}left( {a – x} right) – yleft( {a – x} right) = left( {a – x} right)left( {{a^2} – y} right))

c. (xyleft( {x + y} right) + yzleft( {y + z} right) + xzleft( {x + z} right) + 2xyz)

(eqalign{ & = {x^2}y + x{y^2} + yzleft( {y + z} right) + {x^2}z + x{z^2} + xyz + xyz cr & = left( {{x^2}y + {x^2}z} right) + yzleft( {y + z} right) + left( {x{y^2} + xyz} right) + left( {x{z^2} + xyz} right) cr & = {x^2}left( {y + z} right) + yzleft( {y + z} right) + xyleft( {y + z} right) + xzleft( {y + z} right) cr & = left( {y + z} right)left( {{x^2} + yz + xy + xz} right) = left( {y + z} right)left[ {left( {{x^2} + xy} right) + left( {xz + yz} right)} right] cr & = left( {y + z} right)left[ {xleft( {x + y} right) + zleft( {x + y} right)} right] = left( {y + z} right)left( {x + y} right)left( {x + z} right) cr} )

Xem thêm: HĐTT là môn gì? Quy trình dạy môn HĐTT như thế nào?

Câu 33 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính nhanh giá trị của mỗi đa thức

a. ({x^2} – 2xy – 4{z^2} + {y^2}) tại (x = 6;y = – 4) và (z = 45)

b. (3left( {x – 3} right)left( {x + 7} right) + {left( {x – 4} right)^2} + 48) tại (x = 0,5)

Giải:

a. ({x^2} – 2xy – 4{z^2} + {y^2}) ( = left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} right) – 4{z^2})

( = {left( {x – y} right)^2} – {left( {2z} right)^2} = left( {x – y + 2z} right)left( {x – y – 2z} right))

Thay (x = 6;y = – 4;z = 45) vào biểu thức, ta có:

(left( {6 + 4 + 90} right)left( {6 + 4 – 90} right) = 100.left( { – 80} right) = – 8000)

b. (3left( {x – 3} right)left( {x + 7} right) + {left( {x – 4} right)^2} + 48)

(eqalign{ & = 3left( {{x^2} + 7x – 3x – 21} right) + {x^2} – 8x + 16 + 48 cr & = 3{x^2} + 12x – 63 + {x^2} – 8x + 64 = 4{x^2} + 4x + 1 = {left( {2x + 1} right)^2} cr} )

Xem thêm: Văn mẫu Thuyết minh về chiếc khẩu trang y tế lớp 8 hay nhất

Thay (x = 0,5) vào biểu thức ta có: ({left( {2.0,5 + 1} right)^2} = {left( {1 + 1} right)^2} = 4)

Câu 8.1 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử

a. (4{x^2} – {y^2} + 4x + 1)

b. ({x^3} – x + {y^3} – y)

Giải:

a. (4{x^2} – {y^2} + 4x + 1) ( = left( {4{x^2} + 4x + 1} right) – {y^2} = {left( {2x + 1} right)^2} – {y^2})

( = left( {2x + 1 + y} right)left( {2x + 1 – y} right))

b. ({x^3} – x + {y^3} – y) ( = left( {{x^3} + {y^3}} right) – left( {x + y} right) = left( {x + y} right)left( {{x^2} – xy + {y^2}} right) – left( {x + y} right))

( = left( {x + y} right)left( {{x^2} – xy + {y^2} – 1} right))

Giaibaitap.me

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử