[2021] Tổng hợp các shortcode của woocommerce chi tiết nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Shortcode của woocommerce hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Shortcode của woocommerce

Bài viết dưới đây mình sẽ tổng hợp các shortcode của woocommerce chi tiết nhất. Giúp bạn dễ sử dụng các tính năng sẵn có của woocommerce mà không phải thêm code. Các shortcode của woocommerce này bao gồm shortcode trang, shortcode sản phẩm, shortcode danh mục sản phẩm. Shortcode giúp bạn hiển thị thông báo với các trang không phải trong woocommerce. Việc sử dụng shortcode của woocommerce đúng cách giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Mà không cần phải code lại những thứ mà WooCoomerce cung cấp sẵn. Bài viết này thuộc chuyên mục WooCommerce

Shortcode của woocommerce giúp hiển thị trang

Các trang của WooCommerce mặc định như trang Shop hiển thị các sản phẩm., trang giỏ hàng, trang thanh toán. Các trang này sẽ được tạo tự động khi bạn kích hoạt WooCommerce. Tuy nhiên nếu bạn muốn tự tạo các trang này thì bạn chỉ cần tạo mới 1 trang và dán các shortcode của woocommerce hiển thị trang như sau:

Shortcode trang Cart (giỏ hàng)

Khi tạo một trang mới bạn thêm đoạn shortcode sau vào editor:

[woocommerce_cart]

Nó giúp hiên thị nội dung của giỏ hàng trong woocommerce. Shortcode này không có tham số.

Shortcode trang checkout (trang thanh toán)

Bạn thêm đoạn shortcode sau khi tạo trang mới vào editor:

[woocommerce_checkout]

Trang My Account (trang tài khoản)

Shortcode này giúp hiển thị trang tài khoản của tôi. Đây là trang giúp khách hàng mua hàng của bạn có thể xem được các đơn hàng trước đây. Và họ có thể cập nhật thông tin cá nhân. Bạn có thể thêm tham số số lượng đơn đặt hàng hiển thị. Mặc định ở đây là hiển thị 15 đơn hàng.

Xem thêm: Testimonial là gì? Cách sử dụng Testimonial thu hút khách hàng

Bạn có thể sử dụng mã sau thêm vào editor

[woocommerce_my_account]

Shortcode trang Order Tracking Form (Theo dõi đơn hàng)

Trang này cho phép khách hàng của bạn theo dõi trạng thái đơn đặt hàng bằng cách khách hàng nhập mã đơn hàng của họ vào. Bạn sử dụng mã sau để thêm vào editor

[woocommerce_order_tracking]

Shortcode của woocommerce giúp lấy danh sách sản phẩm

Đây là loại shortcode mạnh mẽ giúp bạn hiển thị danh sách sản phẩm theo ID, SKU, theo danh mục, thuộc tính. Có hỗ trợ phân trang và sắp xếp theo thứ tự tùy chỉnh của bạn.

Bạn sử dụng shortcode sau để hiển thị danh sách sản phẩm:

[products]

Sau đây là các tham số giúp bạn lấy danh sách sản phẩm một cách chọn lọc nhất. Bạn theo dõi để lây đúng các tham số mình cần để thêm vào shortcode nhé. Nó sẽ giúp bạn lấy danh sách sản phẩm theo đúng yêu cầu của bạn nhất.

Các tham số shortcode WooCommerce hiển thị sản phẩm

 • limit – Tham số giúp lấy số lượng sản phẩm muốn hiển thị. Mặc định của nó là -1 sẽ lấy tất cả các sản phẩm. Ví dụ bạn muốn lấy 10 sản phẩm thì limit=”10″
 • columns – Tham số số lượng cột hiển thị các sản phẩm. Giá trị mặc định của nó là 4 cột. Bạn muốn 3 cột thì chuyển thành columns=”3″
 • paginate – Đây là tham số giúp phân trang. Mặc định đang là false nghĩa là không phân trang. Nếu bạn muốn phân trang bạn chuyển sang thành true vd: paginate =”true”
 • orderby – Giúp sắp xếp các sản phẩm theo thứ tự. Bạn có thể sắp xếp theo ngày, id, menu, title, … Bạn chỉ cần thêm các giá trị dưới đây vào tham số orderby. Ví dụ bạn muốn sắp xếp theo thời gian đăng sản phẩm orderby=”date”
  • date: thời gian sản phẩm được người quản trị đăng bài
  • id: Theo ID của sản phẩm
  • menu_order : theo thứ tự menu nếu sản phẩm được đặt trên menu. Các số thấp hơn được hiển thị đầu.
  • popularity : Hiển thị theo số lượng mua hàng nhiều đến ít hoặc ít đến nhiều.
  • rand : Hiển thị ngẫu nhiên các sản phẩm khi khách hàng tải lại trang.
  • rating : Theo số lượng đánh giá sao trung bình.
  • title : Theo tiêu đề, theo thứ tự alpha
 • order – Hiển thị theo thứ tự tăng dần hay giảm dẫn. Kết hợp với oderby để hiển thị. ví dụ orderby=”date” order=”ASC” thì nghĩa là lấy sản phẩm sắp xếp theo thứ tự ngày đăng bài từ lâu nhất tới sớm nhất. orderby=”date” order=”DESC” nghĩa là lấy sản phẩm có bài đăng từ sớm nhất tới cũ nhất.
 • skus – Hiển thị sản phẩm theo sku sản phẩm, các sku phân tách nhau bằng dấu , ví dụ: skus=”sku1,sku2″
 • ids – Hiển thị sản phẩm theo danh sách ID sản phẩm. Được phân tách nhau bằng dấu ,. Ví dụ ids=”id-1,id-2″
 • category – Hiển thị sản phẩm theo danh mục. Bạn dùng slug danh mục để thêm vào. Các slug danh mục được phân tách nhau bởi dấu ,. Ví dụ category=”danh-muc-1,danh-muc-2″
 • tag – Hiển thị sản phẩm theo tag. Tương tụ như phần danh mục trên.
 • class – Giúp bạn thêm class vào khối danh sách sản phẩm này. Giúp bạn dễ dàng sử dụng code CSS để tùy chỉnh giao diện.
 • on_sale – Giúp bạn lấy danh sách các sản phẩm đang giảm giá. ví dụ: on_sale=”true” . Bạn không được sử dụng kết hợp với best_selling hoặc top_rated
 • best_selling: Giúp bạn lấy danh sách các sản phẩm bán chạy nhất, nhiều người mua nhất. ví dụ best_selling=”true”. Bạn không được sử dụng kết hợp với on_sale hoặc top_rated
 • top_rated: Lấy danh sách các sản phẩm được nhiều đánh giá nhất. Ví dụ top_rated=”true” . Bạn không được sử dụng kết hợp với on_sale hoặc best_selling
 • attribute – Lấy danh sách sản phẩm theo slug của thuộc tính. Ví dụ attribute=”thuoc-tính-1,thuoc-tinh-2″
 • terms – Lấy sản phẩm theo terms, Phân tách nhau bằng dấu , kết hợp với attribute ở trên.
 • terms_operator – Các toán tử để so sánh các điều kiện của terms ở bên trên. Sau đây là các giá trị của nó:
  • AND – Hiển thị các sản phẩm từ tất cả các thuộc tính đã chọn
  • IN – Hiển thị các sản phẩm với thuộc tính đã chọn. Đây là giá trị mặc định
  • NOT IN – Hiển thị các sản phẩm không nằm trong thuộc tính đã chọn
 • tag_operator – Toán tử so sánh các thẻ tag. Có các giá trị AND, IN, NOT IN giống như terms_operator
 • visibility – Hiển thị sản phẩm dựa trên khả năng hiển thị. Nó có các giá trị như sau:
  • visible – Sản phẩm hiện thị trên cửa hàng và trên kết quả tìm kiếm. Đây là giá trị mặc định.
  • catalog – Sản phẩm chỉ hiện thị trên trang cửa hàng nhưng không hiển thị trên kết quả tìm kiếm
  • search – Sản phẩm chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm nhưng không hiển thị trên trang cửa hàng.
  • hidden – Sản phẩm bị ẩn đi trên cả kết quả tìm kiếm và trên trang giỏ hàng. Chỉ hiển thị khi người dùng truy cập thảng vào link của sản phẩm.
  • featured – Với sản phẩm đã được đánh dấu là featured (sản phẩm nổ bật)

Một số ví dụ shortcode woocommerce lấy danh sách sản phẩm

Ví dụ 1: Lấy danh sách các sản phẩm có giảm giá . 9 sản phẩm, 3 cột, các sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự mua từ ít đến nhiều. Bạn sử dụng code sau:

[products limit=”9″ columns=”3″ orderby=”popularity” class=”csw-on-sale” on_sale=”true” order=”ASC” ]

Ví dụ 2: Lấy danh sách các sản phẩm được đánh dấu nổi bật. Lấy 8 sản phẩm, 4 cột sắp xếp theo thứ tự thời gian xuất bản từ mới nhất đến cũ nhất

[products limit=”8″ columns=”4″ visibility=”featured” orderby=”date” order=”DESC”]

Xem thêm: Viết 1 đoạn văn nghị luận: ” Vì sao con người cần phải có bạn bè?”

Ví dụ 3: lấy danh sách 6 sản phẩm, chia trên 3 cột

[products limit=”6″ columns=”3″ best_selling=”true” ]

Ví dụ 4: Lấy danh sách các sản phẩm mới nhất, 8 sản phẩm, 4 cột

[products limit=”8″ columns=”4″ orderby=”id” order=”DESC” visibility=”visible”]

Ví dụ 5: Lấy danh sách các sản phẩm không nằm trong 2 danh mục hoodies, tshirts

[products limit=”6″ columns=”3″ category=”hoodies, tshirts” cat_operator=”NOT IN”]

Ví dụ 6: Lấy danh sách sản phẩm theo attribute (thuộc tính) size. Trong 1 thuộc tính size này có nhiều giá trị như size M, size S, size L, … Ở đây mình lấy ví dụ theo terms là M, sắp xếp theo thứ tự đăng sản phẩm từ mới nhất đến cũ nhất.

[products columns=”6″ attribute=”size” terms=”M” orderby=”date” order=”DESC”]

Shortcode của woocommerce theo danh mục sản phẩm

Bạn sử dụng 2 shortcode sau:

 • [product_category] – Giúp bạn hiển thị tất cả sản phẩm theo một danh mục chỉ định.
 • [product_categories] – Giúp bạn hiển thị tất cả các danh mục.

Sau đây là một số tham số của 2 shortcode trên:

 • ids – Dùng để chỉ định hiển thị danh mục chỉ định. Nó được dùng trong shortcode [product_categories]
 • category -Có thể dùng id, tên, slug của danh mục. Nó được dùng trong shortcode [product_category]
 • limit – Số lượng danh mục được hiển thị
 • columns – Số lượng cột hiển thị. Giá trị mặc định của nó là 4
 • hide_empty – Hiển thị các danh mục trông hay không. Danh mục trống là danh mục không có sản phẩm. Mặc định là “1” – không hiện thị. Nếu muốn hiển thị bạn có thể cài hide_empty=”0″
 • parent – Lấy id của danh mục cha làm giá trị để hiển thị. Nếu bạn chỉ muốn lấy danh mục cấp cao nhất thì giá trị là “0”
 • orderby – bạn có thể sắp xếp theo các giá trị:
  • name: giá trị mặc định
  • id
  • slug
  • menu_order
 • order – Sắp xếp theo thứ tụ ví dụ như order=”ASC” là tăng dần, order=”DESC” là sắp xếp giảm dần

Một số shortcode của woocommerce khác

Shortcode lấy một trang sản phẩm

Giúp bạn hiển thị đầy đủ một trang chi tiết sản phẩm theo id sản phẩm, hay sku của sản phẩm. Ví dụ

[product_page id=”68″][product_page sku=”sku-1″]

Shortcode lấy danh sách các sản phẩm liên quan

Xem thêm: Tổng đài ảo là gì? Có nên thuê? Lợi ích của dịch vụ tổng đài ảo – ODS

Bạn sử dụng shortcode sau:

[related_products limit=”3″]

shortcode này có các tham số sau:

 • limit – số lượng sản phẩm
 • columns – số cột
 • orderby – Sắp xếp theo giá trị nào

Shortcode Add to Cart

Shortcode này giúp hiển thị giá, và nút thêm giỏ hàng theo id của sản phẩm

[add_to_cart id=”68″]

Các tham số của shortcode:

 • style thêm màu sác, font chữ
 • sku Lấy theo sku
 • show_price : hiển thị giá hay không, mặc định là TRUE
 • class – Thêm class vào
 • quantity – số lượng mặc định

Shortcode Add to Cart URL

Shortcode này giúp lây liên kết thêm vào giỏ hàng theo id, sku sản phẩm. Bạn sử dụng shortcode sau:

[add_to_cart_url id=”68″]

Bạn có thể thay thế tham số id bằng sku

Kết Luận

Qua bài viết trên Chuẩn Seo Web đã giúp bạn tổng hợp các shortcode của woocommerce chi tiết nhất. Mình hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì, bạn vui lòng để lại binh luận bên dưới nhé. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Cách tìm kiếm sản phẩm trên TikTok Shop Hot Trend
5 Cách tìm kiếm sản phẩm trên TikTok Shop Hot Trend 2023
Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?
Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?
So Sánh Các Loại Hình Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp 2020
So Sánh Các Loại Hình Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp 2020
Đại sứ truyền thông là gì và có ảnh hưởng như thế nào với doanh
Đại sứ truyền thông là gì và có ảnh hưởng như thế nào với doanh
Cloud Storage – Lưu trữ đám mây là gì? Tính năng và lợi ích khi sử
Cloud Storage – Lưu trữ đám mây là gì? Tính năng và lợi ích khi sử
Cấu Trúc và Cách Dùng từ Respond trong câu Tiếng Anh
Cấu Trúc và Cách Dùng từ Respond trong câu Tiếng Anh
App Momo Bảo Trì Đến Khi Nào, Thông Báo Bảo Trì Tính Năng
App Momo Bảo Trì Đến Khi Nào, Thông Báo Bảo Trì Tính Năng
Branding là gì? Tìm hiểu đầy đủ và chi tiết về Branding – Mona Media
Branding là gì? Tìm hiểu đầy đủ và chi tiết về Branding – Mona Media