Lưu huỳnh đioxít: SO2 1 Tính chất vật lí : – 123docz.net

Dưới đây là danh sách So2 hs hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

1. Tính chất vật lí :

– Khí khơng màu, mùi hắc, rất độc. – Nặng hơn 2 lần KK và tan nhiều trong nước.( 2,2 29 64 2 = = KK SO d )Hoạt động 5: -Nêu tính chất hố học của SO2?

-Viết ptpư hố học khi cho SO2 phản ứng với dung dịch Bazơ, dung dịch Br2 , dung dịch H2S? -Tính chất hố học của SO2: ->là oxít axít ->vừa cĩ tính khử vừa cĩ tính oxi hĩa. -ptpư: SO2 + NaOH  NaHSO3 SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O 2.Tính chất hĩa học . Hoạt động 6:  SO2 là oxít axít

-Gọi tên axít thu được khi SO2 tan trong nước? tính axít mạnh hay yếu?

– Cĩ thể tạo ra những loại muối nào?

a. Lưu huỳnh đioxít là oxít axít: – Tan trong nước tạo axít tương ứng SO2 + H2O H2SO3 (axít sunfuarơ- >Tính axít yếu )

– Tính axít :H2S <H2SO3 <H2CO3

– Khơng bền, dễ phân huỷ tạo SO2

– Cĩ thể tạo 2 loại muối:

+ Muối trung hịa: Na2SO3, CaSO3… + Muối axít: NaHSO3, Ba(HSO3) … SO2 + NaOH  NaHSO3

Hoạt động 7

– S trong SO2 cĩ số oxi hố là bao nhiêu ?

Xem thêm: 07/04/1954: Eisenhower công bố “học thuyết đô-mi-nô”

 khả năng thu e và nhường e như thế nào?

– Vai trị oxi hĩa – khử của SO2 ?

– HS viết ptpư khi cho SO2

tác dụng với dung dịch Br2 ,

giải thích?

Lưu ý : SO2 + H2S  phản ứng làm sạch mơi trường.

-Nguyên tố S trong SO2 cĩ số oxi hĩa trung gian (+4) – +S4→S+6+2e (tính khử )S+4+4eS0 (tính oxi hố )  SO2 vừa cĩ tính khử vừa cĩ tính oxi hĩa. -SO2 + Br2 +2H2O -> 2HBr + H2SO4

b.SO2 là chất vừa cĩ tính khử vừa cĩ tính oxi hĩa.

– Nguyên tố S trong SO2 cĩ số oxi hĩa trung gian (+4)

S+4→S+6+2e ( tính khử )S+4+4eS0 ( tính oxi hố )

 SO2 vừa cĩ tính khử vừa cĩ tính oxi hĩa.

Vd:

Xem thêm: 10+ Bài văn tả mẹ lớp 7 trọn vẹn nhất – THCS Võ Thị Sáu

* Lưu huỳnh đioxit là chất khử:

46 6 2 1 2 2 0 2 4 2 2H O HBr H SO Br O S −++ + → + +

* Lưu huỳnh đioxít là chất oxi hố:

O H S S H O S42+2 2−2→30+2 2+ Hoạt động 8:

-Nêu ứng dụng của SO2 trong đời sống?

-Nêu phương pháp Đ/chế SO2 trong PTN và trong CN?

-HS:tự đọc SGK

-Phương pháp Đ/chế SO2 trong PTN :Cho H2SO4 đun nĩng trong Na2SO3

-Phương pháp Đ/chế SO2 trong CN:Đốt S trong khí O2 hoặc đốt quặng pirít sắt

3. Ứng dụng và điều chế:

a. Ứng dụng: ( SGK) b. Điều chế:

* Trong PTN: Cho H2SO4 đun nĩng trong Na2SO3 (phản ứng trao đổi ) NaSO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O

Xem thêm: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua Vật Lý 9 – HOCMAI

* Trong CN: Đốt S trong khí O2 hoặc đốt quặng pirít sắt (phản ứng oxi hĩa- khử)

Ptpư: S + O2 →t0 SO2

4FeS2 + 11O2 →t0 2Fe2O3 + 8SO2

Hoạt động 9 :

-Nêu tính chất vật lí của SO3 ?

-Viết ptpư thể hiện SO3 là 1 oxit axit mạnh?

-Nêu ứng dụng của SO3?

-H2S,SO2,SO3 có thể gây độc hại cho con người,là 1 trong những nguyên nhân

-SO3 là chất lỏng, khơng màu.

-SO3 + CaO  CaSO4

SO3 + 2KOH  K2SO4 + H2O

HS: có ý thức khử chất độc, hại,làm thí nghiêm để

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử