Đánh giá học sinh theo Thông tư 22 có những điểm mới nào?

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Thông tư 22 đánh giá học sinh lớp 6 hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh phổ thông, bao gồm học sinh THCS và THPT, áp dụng với học sinh lớp 6 từ năm học 2021-2022. Tại Thông tư này, việc đánh giá, xếp loại học sinh đã có nhiều thay đổi. Cụ thể thế nào?

Không chấm điểm nhiều môn học, thay bằng nhận xét

Đánh giá học sinh theo Thông tư 22 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo được quy định bằng 2 hình thức, cụ thể tại Điều 5 Thông tư này:

1. Đánh giá bằng nhận xét

– Giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết nhận xét về rèn luyện và học tập của học sinh về sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế..

– Học sinh dùng hình thức nói hoặc viết tự nhận xét về rèn luyện và học tập, sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của bản thân.

Bên cạnh đó, cha mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có tham gia vào quá trình giáo dục học sinh cung cấp thông tin phản hồi về việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh.

Xem thêm: Bài cúng lập bàn thờ mới, chuyển bàn thờ sang nhà mới 2022

Đánh giá bằng nhận xét thực hiện với các môn: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; (trước đây đánh giá bằng nhận xét thực hiện với 3 môn: âm nhạc, mỹ thuật, thể dục)

Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét ở mức: Đạt, Chưa đạt.

2. Đánh giá bằng điểm số

Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông như: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa…

Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10.

Việc đánh giá bằng nhận xét và điểm số được sử dụng, thực hiện đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ.

đánh giá học sinh theo thông tư 22

Không còn tính điểm trung bình tất cả các môn học

Xem thêm: Năm 1982 là năm con gì? Sinh năm 1982 là mệnh gì? Tuổi gì?

Theo quy định trước đây, tại Thông tư 58 có tính điểm trung bình học các môn làm căn cứ xếp loại học lực học sinh trong học kỳ và cả năm, Thông tư 22 mới ban hành đã không còn quy định này.

Theo đó, điểm trung bình của từng học kì và cả học kì năm học chỉ được tính riêng từng môn học.

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số:

– Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì,

– Điểm trung bình môn cuối năm (ĐTBmcn) được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học.

Đánh giá học sinh theo Thông tư 22: Không xếp loại như trước?

Tại Thông tư 58, học sinh được xếp loại: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém.

Thông tư 22 đánh giá kết quả học tập của người học theo 4 mức: “Tốt, khá, đạt, chưa đạt” đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số và 2 mức “đạt, chưa đạt” đối với môn chỉ đánh giá bằng nhận xét.

Xem thêm: Khối C04 Gồm Những Ngành Nào … – Diễn Đàn Tuyển Sinh 24h

Cụ thể, Điều 9 Thông tư 22 quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh như sau:

Học sinh đạt mức Tốt – Có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét: có mức Đạt. – Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, nhưng phải có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Học sinh đạt mức Khá – Có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt. – Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, và có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Học sinh ở mức Đạt – Có nhiều nhất 1 môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt. – Có ít nhất 6 môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên;

– Không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

Học sinh ở mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2021 và thực hiện theo lộ trình: – Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. – Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10. – Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11. – Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

Trên đây là giải đáp về những điểm mới về đánh giá học sinh theo Thông tư 22. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử