[SGK Scan] Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song – Sách Giáo

Dưới đây là danh sách Tiên đề ơ clit hay nhất và đầy đủ nhất

Video Tiên đề ơ clit

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Toán Lớp 7
  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 2
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2

Đường thẳng nào song song với đường thẳng a ? Tiên đề O-Clit Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Ta đã biết cách vẽ đường thẳng b đi qua M sao cho b //a. Vấn đề đặt ra là có bao nhiêu đường thẳng b đi qua M và b //a ? Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.Hình 21. Điểm M nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất.2.Tính chất của hai đường thẳng song songa) Về hai đường thẳng a, b sao cho a//b. b) Về đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B. c) Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét. d) Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét. Nhờ tiên đề O-clit người ta suy ra tính chất sau :Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau : b) Hai góc đồng vị bằng nhau : c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.(Xem cách suy luận ở bài tập số 30, số 43, sách Bài tập Toán 7 tập một,chương I, phần Hình học).có thể em chưa biếtCJ-clit là nhà toán học lỗi lạc thời cổ Hi Lạp, sống vào thế kỉ III trước Công nguyên. Có thể nói hầu hết kiến thức hình học ở cấp trung học cơ sở hiện nay đều đã được đề cập một cách khá hệ thống, chính xác, trong bộ sách “Cơ bản” gồm 13 cuốn do C-clit viết ra. Tục truyền có lần vua Ptô-lê-mê hỏi O-clit : “Liệu có thể đến với hình học bằng con đường khác, ngắn hơn không ?”. Ông trả lời ngay : “Tâu bệ hạ, trong hình học không có con đường dành riêng cho Vua Chúa”.93 31. 32.33.34.36.94Bời tộp Tập vẽ phác hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụTrong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đ O-clit.a). Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song son: Với a thì chúng trùng nhau.b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song songvới đường thẳng a là duy nhất.c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.d). Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng songSong với a.Điền vào chỗ trống (…) trong phát biểu sau: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong … b) Hai góc đồng Vị. c) Hai góc trong cùng phía … Hình 22 cho biếta // b và Â4 = 37°. a) Tính B, .b) So sánh Â, và B4.c) Tính B, F/ình 22Luyện fộpCho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qu: đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a mấy đường thẳng b, vì sao ?Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau :a) A. =… (Vì là cặp góc so le trong). b) A و =… (vì là cặp góc đồng vị). c) B, +A. =… (Vì …). d) B4 =Â:(vì…).Hình 23 Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE. 38. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau: Gợi ý : Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử