Tỷ giá chéo là gì? Những cách tính tỷ giá chéo đơn giản nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Tính tỉ giá chéo hay nhất và đầy đủ nhất

Tỷ giá chéo là gì?

Tỷ giá chéo (Cross Rate) là tỷ giá gián tiếp giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Cách xác định tỷ giá chéo như thế nào phụ thuộc vào cách các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán.

Ví dụ: Bạn đang quan tâm đến tỷ giá giữa đô la Mỹ và Euro. Nếu vậy, tỷ giá chéo sẽ là tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng tiền của quốc gia khác (Yên Nhật Bản, bảng Anh…).

Sau đó thực hiện chia cho tỷ giá giữa Euro và đồng tiền của quốc gia khác bạn sẽ nhận được tỷ giá chéo thường được sử dụng trong giao dịch ngoại tệ và đầu tư toàn cầu.

Sự xuất hiện và phát triển của tỷ giá chéo

Tỷ giá chéo bắt nguồn từ nhu cầu giao dịch ngoại hối của các cá nhân, thông qua đó tính toán tỷ giá giữa hai đồng tiền mà không cần thông qua đồng tiền của một quốc gia nào đó.

Tỷ giá chéo ban đầu được tính toán dựa theo quy tắc so sánh lần lượt giá trị của hai đồng tiền với USD. Sau đó tính toán tỷ giá giữa hai đồng tiền bằng cách chia tỷ giá của đồng tiền thứ nhất cho tỷ giá của đồng tiền thứ hai.

Ví dụ: Để tính toán tỷ giá chéo giữa đồng Euro và đồng Yen Nhật Bản, ta sẽ sử dụng tỷ giá chính quy của EUR/USD và USD/JPY để tính toán tỷ giá giữa EUR/JPY.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và giao dịch trực tuyến, tỷ giá chéo hiện nay có thể được tính toán và hiển thị trên các nền tảng giao dịch ngoại hối một cách nhanh chóng và chính xác.

Sự khác biệt giữa tỷ giá chéo và tỷ giá chính quy

Tỷ giá chéo (cross rate) được sử dụng trong giao dịch ngoại hối để chỉ tỷ giá giữa hai đồng tiền mà không bao gồm đồng tiền của nước mà người sử dụng tính toán tỷ giá đó.

Tỷ giá chính quy (spot rate) là tỷ giá trực tiếp giữa hai đồng tiền giữa hai quốc gia khác nhau. Tỷ giá này được sử dụng để tính giá trị của một đồng tiền so với đồng tiền khác trong giao dịch thực tế.

Ví dụ: Nếu muốn mua đồng Euro bằng đồng USD, bạn sẽ sử dụng tỷ giá chính quy giữa USD và EUR để tính toán số tiền USD cần để mua một đơn vị EUR. Tỷ giá chính quy này thường được công bố trên các trang web tài chính và được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Nói dễ hiểu, tỷ giá chéo được sử dụng để tính toán tỷ giá giữa hai đồng tiền mà không có đồng tiền của nước mà người sử dụng tính toán tỷ giá đó. Còn tỷ giá chính quy là tỷ giá trực tiếp giữa hai đồng tiền và được sử dụng trong giao dịch thực tế.

Đặc điểm của tỷ giá chéo

 • Thường được sử dụng để quy đổi giá trị giữa hai đồng tiền không phải là đồng tiền cơ sở trong thị trường ngoại hối.
 • Tỷ giá chéo có thể thay đổi nhanh chóng và thường xuyên dựa theo sự biến động trên thị trường cung – cầu tiền tệ nên các nhà đầu tư cần thường xuyên theo dõi.
 • Tỷ giá chéo thường ít thanh khoản hơn (và ít được giao dịch hơn) so với các cặp truyền thống, mang lại cả lợi ích và hạn chế cho các nhà đầu tư. Bởi vì các cặp tiền tệ tỷ giá chéo ít được theo dõi hơn, các nhà đầu tư có thể có cơ hội lớn hơn để khám phá những hiểu biết độc đáo về các biến động của thị trường.
 • Tỷ giá chéo có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch ngoại hối và đầu tư toàn cầu.
 • Hậu quả tiêu cực của tỷ giá chéo là thanh khoản thấp hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá chào mua/bán rộng hơn và trong nhiều tình huống khắc nghiệt, các nhà giao dịch thậm chí có thể gặp khó khăn trong việc vào hoặc ra khỏi vị trí lệnh của họ.

Tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ

Ý nghĩa của tỷ giá chéo

Xem thêm: Mệnh Mộc và mệnh Thủy có hợp nhau không, 99% trả lời sai câu

Tỷ giá chéo mang ý nghĩa quan trọng trong các giao dịch ngoại hối và đầu tư toàn cầu. Nó cho phép nhà đầu tư quy đổi tỷ giá và đánh giá sức mạnh của đồng tiền giữa các quốc gia khác nhau để thực hiện giao dịch, đầu tư.

Ví dụ: USD/VND = 24.780 và USD/EUR = 0.92 -> EUR/VND = 22.655/0.84 = 27.053.

Trên thị trường ngoại tệ luôn tồn tại chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán, đồng thời các ngân hàng yết giá, ngân hàng hỏi giá hay khách hàng của ngân hàng cũng ở nhiều vị trí khác nhau, do đó cần phải xác định tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ ở vị trí khác nhau.

Tỷ giá chéo được xác định cho các ngoại tệ ở vị trí khác nhau đối với những người mua, người bán khác nhau gọi là tỷ giá chéo phức.

Các cách tính tỷ giá chéo

Để thực hiện tính tỷ giá chéo, bạn có thể sử dụng 3 cách tính tỷ giá chéo như sau:

Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cũng ở vị trí đồng tiền định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá của đồng tiền yết giá.

Khi muốn tính tỷ giá mua, khách hàng cần lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng. Nếu muốn tính tỷ giá bán, khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND/USD và CNY/USD, tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá/định giá = (Yết giá/USD)/(Định giá/USD)

VND/USD = X/(X + VND)

CNY/USD= Y/(Y + CNY)

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá USD/VND = 18.000/200; USD/SGD = 1.2420/30. Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng:

 • Tỷ giá mua SGD/VND của khách hàng = 18.200 VND/1.2420SGD = 14.653;
 • Tỷ giá bán SGD/VND của khách hàng = 18.000 VND/1.243SGD =14.481

Xem thêm: Bộ hình tranh tô màu con vật cho bé phát triển tư duy – Xetreem

-> Tỷ giá yết của ngân hàng: SGD/VND =14.481/14.653

Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá.

Khi tính tỷ giá mua, khách hàng cần lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Chẳng hạn, tỷ giá yết là USD/VND và USD/CNY, tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá/định giá = (USD/định giá)/(USD/yết giá)

USD/VND = X/X + VND

USD/CNY = Y/Y + CNY

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá GBP/VND = 29160/80; USD/VND = 1800/200. Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng.

 • Tỷ giá mua GBP/USD của khách hàng = 29180 VND/18000 = 1.6211;
 • Tỷ giá bán GBP/USD của khách hàng = 29160 VND/18200 VND = 1.6021

-> Tỷ giá yết của ngân hàng: GBP/USD = 1.6021/1.6211

Cách tính tỷ giá chéo đơn giản

Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá và định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá của đồng tiền định giá.

Xem thêm: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 41 sgk Hóa học 8

Khi muốn tính tỷ giá mua, khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng nhân với tỷ giá bán của ngân hàng. Còn khi muốn tính tỷ giá bán, khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng nhân với tỷ giá mua của ngân hàng.

Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND/USD và USD/CNY tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá(trực tiếp)/định giá = (Yết giá/USD) x (USD/Định giá)

VND/USD = X/X + VND

USD/CNY=Y/Y + CNY

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Đối với thị trường ngoại tệ việc chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên, tùy trên cương vị ngân hàng yết giá và tỷ giá liên ngân hàng, hay khách hàng hỏi giá để có thể xác định tỷ giá chéo ngoại tệ khác nhau.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá chéo

Cross rate thường trade chủ yếu với EUR và JPY, các yếu tố ảnh hưởng đến các mối quan hệ này tương tự như các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đồng đô la Mỹ và các đồng tiền quốc tế lớn khác. Bao gồm: Sự khác biệt tương đối về sức mạnh kinh tế của các quốc gia, tỷ lệ lạm phát và lãi suất.

Tỷ giá chéo không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự chỉ đạo của đồng đô la Mỹ. Khi giao dịch các cặp truyền thống như EUR/USD, USD/JPY hoặc GBP/USD, có thể khó khăn cho các nhà giao dịch để nhận định thị trường, bởi vì tất cả các mối quan hệ này đều phụ thuộc vào sức mạnh hoặc điểm yếu của đồng đô la Mỹ.

Nói chung, một xu hướng tăng mạnh trong đồng đô la Mỹ, có khả năng đồng đô la sẽ tăng trước hầu hết các đồng tiền chính khác. Khi đồng đô la bị suy yếu, có khả năng nó sẽ giảm nhiều hơn so với hầu hết các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giao dịch các cặp tiền tệ tỷ giá chéo thì hoàn toàn bỏ qua Hoa Kỳ. Là đồng tiền quan trọng nhất trên thế giới, sự phát triển của đồng đô la Mỹ có thể gây ra hiệu ứng gợn sóng đối với tỷ giá tiền tệ trên thị trường bất kỳ lúc nào.

Những hiệu ứng này thậm chí có thể ảnh hưởng đến các cặp không liên quan trực tiếp đến đồng đô la Mỹ. Chỉ là chúng không phải là yếu tố quyết định chính trong mối quan hệ tỷ giá chéo.

Trên đây là những thông tin hữu ích sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi “Tỷ giá chéo là gì?” và các phương pháp xác định tỷ giá chéo đơn giản nhất hiện nay.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử