Bài 46 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2 – VietJack.com

Qua bài viết này Nhất Việt Edu xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Toán 8 bài 46 trang 57 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩn

Bài 46 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

a. 2x – 4 < 0

b. 3x + 9 > 0

c. -x + 3 < 0

d. -3x + 12 > 0

Lời giải:

a. Ta có: 2x – 4 < 0

⇔ 2x < 4 ⇔ x < 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x | x < 2}

Xem thêm: 5 cách học toán hình học không gian – Trường Việt Anh

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

b. Ta có: 3x + 9 > 0

⇔ 3x > -9 ⇔ x > -3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x | x > -3}

Xem thêm: 5 cách học toán hình học không gian – Trường Việt Anh

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

c. Ta có: -x + 3 < 0

⇔ -x < -3 ⇔ x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x | x > 3}

Xem thêm: 5 cách học toán hình học không gian – Trường Việt Anh

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

d. Ta có: -3x + 12 > 0

⇔ -3x > -12 ⇔ x < 4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x | x < 4|}

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 40 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Áp dụng quy tắc chuyển vế để giải các bất phương trình sau…

 • Bài 41 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau…

 • Bài 42 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Áp dụng quy tắc nhân để giải các bất phương trình sau…

 • Xem thêm: Hình bình hành là gì? Tính chất và nhận biết hình bình hành?

  Bài 43 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau…

 • Bài 44 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải thích sự tương đương…

 • Bài 45 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Cho hình vẽ…

 • Bài 46 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số…

 • Bài 47 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải các bất phương trình…

 • Bài 48 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải các bất phương trình…

 • Bài 49 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải các bất phương trình…

 • Bài 50 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Viết bất phương trình bậc nhất một ẩn có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ…

 • Bài 51 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải các bất phương trình…

 • Bài 52 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải các bất phương trình…

 • Bài 53 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Với các giá trị nào của x thì…

 • Bài 54 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Hãy cho biết số nào trong các số 2/3 ; 2/7 ; -4/5 là nghiệm của…

 • Bài 55 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Hai quy tắc biến đổi tương đương của bất phương trình cũng giống…

 • Xem thêm: Giải Toán lớp 5 trang 139, 140, Luyện tập – Giải bài 1, 2, 3, 4

  Bài 56 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Cho bất phương trình ẩn x: (2x + 1) > 2(x + 2)….

 • Bài 57 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Bất phương trình aane x: (5 + 5x) < 5(x + 2). Có thể nhận…

 • Bài 58 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): So sánh số a và số b nếu…

 • Bài 59 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Tìm số nguyên x lớn nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau…

 • Bài 60 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Tìm số nguyên x bé nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau…

 • Bài 61 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x…

 • Bài 62 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải các bất phương trình…

 • Bài 63 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải các bất phương trình…

 • Bài 64 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Tìm các số tự nhiên n thỏa mãn mỗi bất phương trình sau…

 • Bài 4.1 (trang 59 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Khoang tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng…

 • Bài 4.2 (trang 59 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Khoang tròn vào chữ cái trước hình đúng…

 • Bài 4.3 (trang 59 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x…

 • Bài 4.4 (trang 59 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Chứng minh hai bất phương trình sau không…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Các dạng bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử