Giải bài 2 trang 7 – SGK Toán lớp 9 tập 2

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Toán 9 tập 2 trang 7 hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Video Toán 9 tập 2 trang 7

Hướng dẫn:

Để tìm nghiệm tổng quát của phương trình (ax+by=c) ta biểu diễn y theo x.

a)

Ta có: (3x-y=2Rightarrow y=3x-2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (3x-y=2) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=3x-2 \ end{align} right. ) hoặc ((x;3x-2)) với (xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (3x-y=2) là đồ thị hàm số (y=3x-2).

Đồ thị hàm số (y=3x-2) đi qua hai điểm ((0;-2)) và ((1;1))

Xem thêm: Từ láy là gì? Tác dụng từ láy và cách phân biệt với từ ghép – Invert.vn

Ta có:

b)

Ta có: (x+5y=3Rightarrow y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5)

Xem thêm: Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (x+5y=3) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5 \ end{align} right. ) hoặc (left(x; -dfrac{x}{5}+dfrac 3 5right)) với (xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (x+5y=3) là đồ thị hàm số ( y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5).

Đồ thị hàm số ( y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5) đi qua hai điểm ((-2;1)) và ((-7;2))

Xem thêm: Từ láy là gì? Tác dụng từ láy và cách phân biệt với từ ghép – Invert.vn

Ta có:

c)

Ta có: (4x-3y=-1Rightarrow y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (4x-3y=-1) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3 \ end{align} right. ) hoặc (left(x; dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3right)) với (xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (4x-3y=-1) là đồ thị hàm số ( y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3).

Đồ thị hàm số ( y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3) đi qua hai điểm ((2;3)) và ((-1;-1))

Xem thêm: Từ láy là gì? Tác dụng từ láy và cách phân biệt với từ ghép – Invert.vn

Ta có:

d)

Ta có: (x+5y=0Rightarrow y=-dfrac x 5)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (x+5y=0) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=-dfrac x 5 \ end{align} right. ) hoặc (left(x;-dfrac x 5right)) với (xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (x+5y=0) là đồ thị hàm số ( y=-dfrac x 5).

Đồ thị hàm số ( y=-dfrac x 5) đi qua hai điểm ((0;0)) và ((5;-1))

Xem thêm: Từ láy là gì? Tác dụng từ láy và cách phân biệt với từ ghép – Invert.vn

Ta có:

e)

Ta có: (4x+0y=-2Rightarrow x=-dfrac 1 2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (4x+0y=-2) là:

Xem thêm: Mách bạn những cách cắt ảnh trong PowerPoint cần biết – FPT Shop

(left{ begin{align} & yin mathbb{R} \ & x=-dfrac 1 2 \ end{align} right. ) hoặc (left(-dfrac 1 2;yright)) với (yin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (4x+0y=-2) là đồ thị hàm số (x=-dfrac 1 2).

Đồ thị hàm số ( x=-dfrac 1 2) đi qua điểm điểm (left(dfrac{-1}{2};0right)) và song song với Oy

Xem thêm: Từ láy là gì? Tác dụng từ láy và cách phân biệt với từ ghép – Invert.vn

Ta có:

f)

Ta có: (0x+2y=5Rightarrow y=dfrac 5 2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (0x+2y=5) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=dfrac 5 2 \ end{align} right. ) hoặc (left(x; dfrac 5 2right)) với (yin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (0x+2y=5) là đồ thị hàm số (​​​​y=dfrac 5 2).

Đồ thị hàm số (​​​​y=dfrac 5 2) đi qua điểm điểm (left(0;​​dfrac 5 2right)) và song song với Ox

Xem thêm: Từ láy là gì? Tác dụng từ láy và cách phân biệt với từ ghép – Invert.vn

Ta có:

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử