Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật trường tồn – VietNamNet

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Truyen thong dung nuoc di doi voi giu nuoc hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã khẳng định một chân lý: Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Chân lý đó đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc, đồng thời là một quy luật nội tại của quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Sáng ngày 19-9-1954, nói chuyện với các cán bộ Đại đoàn 308 ở Đền Hùng (Phú Thọ), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: bộ đội ta tuy đánh giặc giỏi, nhưng phải được lòng dân, được nhân dân tin cậy mới là quan trọng,… và Người nói: “Bác cháu ta gặp nhau ở đây tuy tình cờ nhưng lại rất có ý nghĩa. Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Đây là sự ghi nhận về công lao to lớn dựng nước và giữ nước của Tổ tiên, dân tộc; là sự nhắc nhở trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta về sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện sự kế thừa và phát triển tư tưởng chỉ đạo chiến lược đặc sắc, một bài học kinh nghiệm quý báu, đã trở thành quy luật của dân tộc ta – “Dựng nước đi đôi với giữ nước”.

Lời căn dặn của Bác, không chỉ là lời giáo huấn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308, mà còn là Mệnh lệnh của Lãnh tụ tối cao, “Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân” với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 phần Văn học – THPT Lê Hồng Phong

Thực tiễn lịch sử cho thấy: thời đại nào gắn chặt dựng nước đi đôi với lo giữ nước, xây dựng đất nước theo quan điểm dân giàu, nước mạnh, quốc phú, binh cường, thì độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ được giữ vững; thời đại nào không gắn chặt giữa dựng và giữ nước, không lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy, để nước nghèo, dân đói, xã hội lạc hậu, quốc phòng và an ninh không được củng cố, nội bộ mâu thuẫn, sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi để kẻ thù tiến công.

Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết lần này là sự tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm qua và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình thế giới, khu vực đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến”.

Quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” của Đảng ta là sự kế thừa tư tưởng giữ nước mang tính truyền thống của dân tộc trong điều kiện mới, đồng thời thể hiện tư duy, nhận thức mới của Đảng về phương thức, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng, GS,TS Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cho rằng: Quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bao hàm cả yếu tố thời gian và không gian.

Nói đến từ “sớm” có nghĩa nói về thời gian. Các yếu tố, nội dung bảo vệ Tổ quốc đều được chủ động tiến hành từ sớm, từ trước, duy trì thường xuyên, liên tục, về mọi mặt trong thời bình. Quá trình xây dựng, củng cố, phát triển cũng là quá trình triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, tự bảo vệ từ trước. Nói “bảo vệ Tổ quốc từ sớm” có nghĩa là phải có chiến lược bảo vệ, tự bảo vệ bên trong; phòng chống, ngăn ngừa, triệt tiêu các nhân tố phá hoại, mất ổn định bên trong lẫn bên ngoài.

Xem thêm: Thuế máu – Ngữ văn lớp 8 – VietJack.com

Còn “bảo vệ Tổ quốc từ xa” (không gian), được hiểu là cần chủ động, cảnh giác, sớm phát hiện, triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến.

Nhiều chuyên gia nhận định, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi, dễ gây mất ổn định. Trong bối cảnh đó, một trong những phương thức tốt nhất, hiệu quả nhất được coi là thượng sách giữ nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, ngăn ngừa không để xảy ra xung đột và chiến tranh dưới bất kỳ hình thức, quy mô nào. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa được xác định là sự lựa chọn thông minh nhất, phù hợp nhất, có lợi nhất. Đó còn là vấn đề cực kỳ hệ trọng liên quan sự tồn tại và phát triển của đất nước.

Để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đòi hỏi phải chủ động bám sát tình hình, tích cực nghiên cứu, nhất là nghiên cứu, dự báo chiến lược.

Quảng Ngãi là một tỉnh có bờ biển dài, có Lý Sơn là đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Để thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới, thời gian qua, địa phương đã tổ chức thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân về quan điểm của Đại hội XII của Đảng: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”.

Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)- Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Xem thêm: 1m2 bằng bao nhiêu cm2 – đánh bóng sàn bê tông

Các lực lượng công an, biên phòng, hải quân… trên địa bàn tỉnh phối hợp, làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo đúng các tình huống có thể xảy ra; kịp thời tham mưu cho Đảng bộ và chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thành khu vực phòng thủ vững chắc;…

Coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, thế trận lòng dân vững mạnh trong bảo vệ Tổ quốc. Luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội, lợi dụng một số hạn chế trong chỉ đạo và quản lý nền kinh tế, sự biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên,… để tuyên truyền, kích động gây tâm lý hoài nghi, làm giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước.

Làm tốt công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc Tổ quốc …

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến rộng rãi, có hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc đến với nhân dân địa phương và bạn bè quốc tế, hạn chế sự ngộ nhận, hiểu lầm của nhân dân và bạn bè quốc tế về đường lối quốc phòng mang tính chất tự vệ, bảo vệ của Việt Nam.

Trong tình hình mới, những chặng đường phát triển của dân tộc, của cách mạng Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Lời căn dặn của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” vẫn vẹn nguyên tính thời sự nóng hổi về bài học dựng nước đi đôi với giữ nước, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giữ vững toàn vẹn non sông mà tiền nhân đã dày công gây dựng.

Hoài Bắc Ảnh: Kiều Oanh Video: Vân Anh, Bạch Hân, Lan Anh

09/12/2021 03:03 (GMT+07:00)

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử