CÁC CÂU HỎI ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? – trắc nghiệm marketing

Qua bài viết này Nhất Việt Edu xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Truyền thông marketing khó thành công nhất khi hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

1. Giá cả là yếu tố duy nhất trong hệ thống Marketing Mix tạo ra doanh thu còn các yếu tố khác thể hiện chi phí.

2. Xây dựng chiến lược giá cho doanh nghiệp chỉ có nghĩa là xác định cho mỗi loại sản phẩm của doanh nghiệp một mức giá nhất định.

3. Đường cầu về một sản phẩm luôn là được dốc xuống.

4. Nếu doanh nghiệp đang ở trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì việc doanh nghiệp quyết định một mức giá cho riêng mình là không có ý nghĩa.

5. Nếu đối thủ cạnh tranh giảm giá bán thì doanh nghiệp cũng phải nên giảm giá theo để không mất những khách hàng hiện tại. 6. Giá CIF là giá mà người bán không phải chịu chi phí vận chuyển và chi phí bảom hiểm hàng hoá đến nơi người mua lựa chọn.

Được sưu tầm bởi tamnhinvuotthoidai@yahoo.com

27

7. Chến lược “hớt phần ngon” là chiến lược đặt giá bán cho một sản phẩm ở mức thấp nhất có thể để chiếm được phần lớn thị trường.

8. Giá thống nhất bao gồm chi phí vận chuyển nghĩa là người mua ở gần thì được mua với giá thấp hơn, còn nguời mua ở xa thì phải mua với giá cao hơn.

9. Nếu các yếu tố khác không đổi thì khi cầu ầê một sản phẩm vượt qua cung về sản phẩm đó thì doanh nghiệp nên tăng giá bán sản phẩm.

10. Việc giảm giá cho những cuộc gọi vào ban đêm họăc ngày nghỉ, ngày lễ tết được gọi là chính sách định giá hai phần.

CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI

I. Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất:

1. Trong kênh Marketing trực tiếp:

a. Người bán buôn và bán lẻ xen vào giữa người sản xuất trực tiếp và người tiêu dùng. b. Phải có người bán buôn

c. Người sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng

d. Tất cả đều sai

2. Công ty sữa Mộc Châu đưa sản phẩm của mình cho các của hàng tiêu thụ sản phẩm, sau đó các cửa hàng này bán sản phẩm của mình cho người tiêu dùng. Công ty sữa Mộc Châu tổ chức hệ thống kênh Marketing:

a. Trực tiếp b. Một cấpc. Hai cấp d. Ba cấp

e. Không thuộc loại nào kể trên.

3. Định nghĩa nào sau đây đúng với một nhà bán buôn trong kênh phân phối? a. Là trung gian thực hiện chức năng phân phối trên thị trường công nghiệp b. Là trung gian có quyền hành động hợp pháp thay cho nhà sản xuất.

c. Là trung gian bán hàng hoá và dịch vụ cho các trung gian khác.

Được sưu tầm bởi tamnhinvuotthoidai@yahoo.com

28

4. Công ty bia Việt Hà bán sản phẩm bia của mình thông qua các cửa hàng bán lẻ trên khắp miền Bắc và mục tiêu của công ty là có nhiều điểm bán lẻ càng tốt. Phương thức phân phối này được gọi là:

a. Phân phối có chọn lọc b. Phân phối rộng rãi

c. Phân phối đặc quyền cho các cửa hàng bán lẻd. Phân phối theo kênh hai cấp

5. Các xung đột trong kênh:

a. Gồm có xung đột theo chiều dọc và theo chiều ngang b. Có thể làm giảm hiệu quả của kênh c. Có thể làm tăng hiệu quả của kênh

d. (a) và (b)

e. Tất cả

6. Các nhà sản xuất sử dụng những người trung gian phân phối vì những lý do sau đây, ngoại trừ:

a. Các nhà sản xuất thường không có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện cả chức năng phân phối.

b. Các nhà sản xuất nhận thấy rõ hiệu quả của việc chuyên môn hoá

c. Các nhà sản xuất không muốn tham gia vào việc phân phối sản phẩm

d. Không câu nào đúng

Xem thêm: Quảng Cáo Chuyển Đổi Là Gì? Hướng Dẫn Chi Tiết A-Z – Tmarketing

7. Một kênh phân phối được gọi là kênh dài nếu: a. Có số lượng nhiều các trung gian Marketing

b. Có số lượng nhiều các trung gian ở mỗi cấp độ kênh phân phối

c. Có nhiều cấp độ trung gian trong kênh.d. Tất cả đều đúng

8. Kênh phân phối:

a. Là tập hợp các tổ chức và cá nhân tham gia vào dòng chảy hàng hoá từ người sản xuất đến khách hàng của họ b. Phải có ít nhất một cấp trung gian

c. Phải có sự tham gia của các công ty kho vận d. Tất cả đều đúng

9. Câu nào trong các câu sau đây thể hiện đúng nhất sự khác nhau giữa kênh marketing truyền thông và VMS?

a. Kênh phân phối truyền thống là kênh phân phối được tổ chức theo kiểu cũ, còn VMS được tổ chức theo kiểu mới.

Được sưu tầm bởi tamnhinvuotthoidai@yahoo.com

29

b. Kênh phân phối truyền thống chỉ có nhà sản xuất và người tiêu dùng, còn VMS được tổ chức theo kiểu mới.

c. Các thành viên trong kênh phân phối truyền thống hoạt động vì lợi ích riêng của họ còn trong kênh VMS thì các thành viên hoạt động như một thể thống nhất vì mục tiêu chung.

d. Trong kênh phân phối truyền thống không có hợp đồng ràng buộc giữa các bên còn ở VMS thì phải có hợp đồng.

10. Trong các câu sau đây nói về ngành bán lẻ, câu nào không đúng? a. Bán lẻ là việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng b. Bán lẻ là một ngành lớn

c. Người sản xuất và người bán buôn không thể trực tiếp bán lẻ

d. Bán lẻ có thể được thực hiện qua các nhân viên bán hàng, qua thư bán hàng, qua điện thoại và bán hàng tại nhà 11. Việc bán hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp để họ bán lại hoặc sử dụng vào mục đích kinh doanh được gọi là:

a. Bán lẻ

b. Bán buôn

c. Liên doanh d. Sản xuất

12. Trong các quyết định sau đây, quyết định nào không phải là một trong các quyết định cơ bản về sản phẩm mà người bán lẻ thông qua?

a. Về chủng loại hàng hoá b. Về cơ cấu dịch vụ

c. Về bầu không khí (cách trưng bày hàng hoá)

d. Về thị truờng mục tiêu

13.Việc các nhà sản xuất hỗ trợ cho những nhà bán lẻ trong việc trưng bày hàng hoá và tư vấn cho khách hàng là thực hiện chức năng nào trong các chức năng sau đây?

a. Thiết lập các mối quan hệ b. San sẻ rủi ro c. Tài trợ

d. Xúc tiến bán hàng

Được sưu tầm bởi tamnhinvuotthoidai@yahoo.com

30

b. Là Marketing trực tiếp

c. Là việc bán hàng không qua trung gian d. Tất cả đếu sai.

II. Các câu hỏi sau đây đúng hay sai?

1. Kênh phân phối một cấp còn gọi là kênh phân phối trực tiếp?

2. Theo các nhà sản xuất, khi số cấp trong kênh tăng lên thì việc kiểm tra giám sát của các nhà sản xuất với hàng hoá của mình sẽ được nhẹ bớt đi.

3. Điểm khác biệt chủ yếu của hệ thống kênh Marketing liên kết dọc (VMS)

so với kênh Marketing truyền thống là các thành viên tỏng kênh hoạt động như một hệ thống nhất. 4. Phương thức phân phối chọn lọc diễn ra khi sản phẩm được bán ở càng nhiều điểm bán lẻ càng tốt.

5. Xung đột chiều ngang trong kênh là xung đột giữa các trung gian ở cùng một cấp độ phân phối.

6. Nếu khách hàng mục tiêu càng ở phân tán địa lý thì kênh phân phối càng phải ngắn để tiết kiệm chi phí.

Xem thêm: Tìm Hiểu POP3, SMTP, IMAP là gì? Danh sách Port POP3 và SMTP

7. Với những sản phẩm dễ hỏng thì kênh phân phối phải càng ngắn càng tốt.

8. Các quyết định về địa điểm mở cửa hàng bán lẻ ít ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng của cửa hàng tự do.

9. Các tổ chức bán buôn, bán lẻ các doanh nghiệp độc lập không nắm quyền sở hữu đối với hàng hoá mà họ bán.

10. Nhà bán buôn thường đặt địa điểm ở những nơi mà tiền thuê địa điểm thấp, chi phí cho trưng bày hàng hoá thấp.

CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP

I. Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất:

1. Quá trình mà các ý tưởng được chuyển thành những hình thức có tính biểu tượng được gọi là:

a. Mã hoáb. Giải mã

c. Liên hệ ngược d. Nhiễu e. Phương tiện truyền thông

Được sưu tầm bởi tamnhinvuotthoidai@yahoo.com

31

2. Truyền thông Marketing khó thành công nhất khi:

a. Mã hoá thông tin nhưng không giải mã được

b. Người truyền tin và người nhận tin không trực tiếp nói chuyện với nhau c. Có nhiều nhiễu trong quá trình truyền tin

d. Người truyền tin và người nhận tin không có cùng mặt bằng nhận thức.

3. Theo mô hình AKLPCP, các trạng thái liên quan đến việc mua hàng của một khách hàng lần lượt là: a. Nhận biết, hiểu, ưa chuộng, thiện cảm, ý định mua, hành động mua.

b. Nhận biết, thiện cảm, ưa chuộng, hành động mua. c. Nhận biết, ý định mua, ưa chuộng, hành động mua

d. Không câu nào đúng.

4. Việc giới thiệu những tính năng ưu việt của một sản phẩm qua bao gói của sản phẩm đó được xem như là: a. Quan hệ công chúng b. Bán hàng

cá nhân

c. Bán hàng qua bao gói d. Quảng cáo

5. Bản chất của các hoạt động xúc tiến hỗn hợp là:

a. Chiến lược tập trung nỗ lực vào việc bán hàng b. Xúc tiến thương mại

c. Truyền thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm đối với khách hàng

d. Xúc tiến bán

6. Một thông điệp có nội dung đề cập đến lợi ích tiêu dùng mà khách hàng sẽ nhận được khi tiêu dùng một sản phẩm. Đó chính là sự hấp dẫn về:

a. Cảm xúc

b. Lợi ích kinh tếc. Tình cảm

d. Đạo đức

7. Trong giai đoạn giới thiệu thuộc chu kỳ sống của một sản phẩm tiêu dùng: a. Việc bán hàng cá nhân được chú trọng nhiều hơn so với quảng cáo

Được sưu tầm bởi tamnhinvuotthoidai@yahoo.com

32

c. Không có khuyến mại d. Không có tuyên truyền 8. Bán hàng cá nhân tốt hơn quảng cáo khi:

a. Thị trường mục tiêu lớn và trải rộng

b. Doanh nghiệp có rất nhiều khách hàng tiềm năng

c. Các thông tin phản hồi ngay lập tứcd. Muốn giảm chi phí Marketing

Xem thêm: Hosting là gì? Giải thích web hosting cho người mới bắt đầu

9. Các hình thức xúc tiến bán có thể là: a. Xúc tiến với người tiêu dùng

b. Xúc tiến với các trung tâm thương mại c. Xúc tiến với các trung gian trong kênh

d. (a) và (c)

e. Tất cả

10. Việc một doanh nghiệp giao tiếp với các nhà làm luật để ủng hộ hay cản trở một sắc luật được gọi là: a. Tham khảo ý kiến

b. Vận động hành lang

c. Truyền thông công ty d. Tuyên truyền về sản phẩm

11. Trong số các hoạt động xúc tiến hỗn hợp, hoạt động nào có tác dụng thiết lập các mối quan hệ phong phú, đa dạng với khách hàng?

a. Quảng cáo

b. Bán hàng cá nhânc. Xúc tiến bán

d. Quan hệ công chúng

12.Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của người bán hàng trực tiếp? a. Tìm kiếm khách hàng mới

b. Thiết kế sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng

c. Truyền đạt thông tin về sản phẩm cho khách hàng d. Cung cấp dịch vụ trước và sau khi bán

Được sưu tầm bởi tamnhinvuotthoidai@yahoo.com

33

13.Marketing trực tiếp

a. Là việc gặp gỡ khách hàng và trực tiếp bán hàng

b. Thương là sự kết hợp của 3 yếu tố quảng cáo, xúc tiến bán hàng và bán hàng cá nhân. c. Giúp cho khách hàng lựa chọn và đặt hàng thuận lợi và tiết kiệm thời gian

d. (a) và (c)

e. Tất cả

14. Trong thị trường các yếu tố sản xuất, công cụ xúc tiến hỗn hợp nào thường giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất?

a. Quảng cáo b. Tuyên truyền

c. Bán hàng cá nhând. Xúc tiến bán

15. Khi áp dụng chiến lược đấy, công cụ nào trong các công cụ sau đây phát huy tác dụng cao nhất? a. Quảng cáo

b. Tuyên truyền

c. Ưu đãi trung gian

d. Không có công cụ nào

II. Các câu hỏi sau đây đúng hay sai?

1. Việc đóng góp của một doanh nghiệp vào quỹ từ thiện được coi là một trong những hoạt động thuộc quan hệ công chúng.

2. Việc bán hàng qua mạng Internet của siêu thị Intimex được xem là hoạt động bán hàng cá nhân.

3. Quảng cáo là một cách hữu hiệu để tiếp cận đông đảo người mua phân tán về mặt địa lý với chi phí thấp nhất cho mỗi lần tiếp xúc.

4. Bán hàng cá nhân là phương pháp tiếp cận khách hàng tốn kém nhất tính cho một lần tiếp xúc.

5. Quảng cáo trên radio là hình thức tryền thông trực tiếp được thực hiện bằng kinh phí của người quảng cáo. 6. Quảng cáo trên báo chí thường tốn kém hơn quảng cáo trên truyền hình.

Người thực hiện:ệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệ

Được sưu tầm bởi tamnhinvuotthoidai@yahoo.com

34

8. Cửa hàng Rinnai tặng quà cho 100 khách hàng đầu tiên đến mua hàng, đó chính là hoạt động xúc tiến bán. 9. Việc đưa ra công chúng một bài báo hay về doanh nghiệp là một trong các hoạt động quảng cáo.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Cách tìm kiếm sản phẩm trên TikTok Shop Hot Trend
5 Cách tìm kiếm sản phẩm trên TikTok Shop Hot Trend 2023
Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?
Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?
So Sánh Các Loại Hình Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp 2020
So Sánh Các Loại Hình Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp 2020
Đại sứ truyền thông là gì và có ảnh hưởng như thế nào với doanh
Đại sứ truyền thông là gì và có ảnh hưởng như thế nào với doanh
Cloud Storage – Lưu trữ đám mây là gì? Tính năng và lợi ích khi sử
Cloud Storage – Lưu trữ đám mây là gì? Tính năng và lợi ích khi sử
Cấu Trúc và Cách Dùng từ Respond trong câu Tiếng Anh
Cấu Trúc và Cách Dùng từ Respond trong câu Tiếng Anh
App Momo Bảo Trì Đến Khi Nào, Thông Báo Bảo Trì Tính Năng
App Momo Bảo Trì Đến Khi Nào, Thông Báo Bảo Trì Tính Năng
Branding là gì? Tìm hiểu đầy đủ và chi tiết về Branding – Mona Media
Branding là gì? Tìm hiểu đầy đủ và chi tiết về Branding – Mona Media