[SGK Scan] Bài 2. Điện trở của dây dần – Định luật Ôm – Sách Giáo

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Vật lý 9 bài 2 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Vật lý 9 bài 2

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Vật Lí Lớp 9
  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 9
  • Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 9
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 9
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 9

trong thí nghiệm với mạch điện có sơ đồ như hình l1, nếu sử dụng cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau thì cường độ dòng điện qua chúng có như nhau không ? 1. xác định thương số đối với mỗi dây dẫn.nhận xét giá trị của thương số đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau.đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2= 2. điện trở a) tri ső r= 뉴 không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó. b) kí hiệu sơ đó của điện trở trong mạch điện là -c-}- hoặc -^^^^-.c) đơn vị điện trở trong công thức trên, nếu u được tính bằng vôn, i được tính bằng ampe thì r được tính bằng ôm, kí hiệu là q. 12= 1a người ta còn dùng các bội số của ôm như : kilôôm (kš2); lkš2 = 100062, mêgaôm (mq); 1mq = 1 000000q.d) ý nghĩa của điện trởtrong các thí nghiệm ở Bài 1, với cùng hiệu điện thế đặt vào hai đâu các dây dẫn khác nhau, dây nào có điện trở lớn gấp bao nhiêu lân thì cường độ dòng điện chạy qua nó nhỏ đi bấy nhiêu lần. do đó điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.ii – đinh luât ôm1. hệ thức của định luật ta đã biết, đối với mỗi dây dẫn, cường độ dòng điện (i) tỉ lệ thuận với hiệu điện thế (u). mặt khác, với cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn có điện trở khác nhau thì i tỉ lệ nghịch với điện trở (r). kết quả, ta có hệ thức của định luật ôm :u i = – 2. phát biểu định luật r cường độ dòng điện chạy qua dây dẩn tỉ lệ thuận trong đó: với hiệu điện thể đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ u đo bằng vôn (v), nghịch với điện trở của dây. i đo bằng ampe (a) r đo bằng ôm (62).iii – vân dung (884 một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 1262 và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5a. tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó. (84. đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đáu các dây dẫn có điện trở r1 và r2 = 3r1. dòng điện chạy qua dây dân nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lảm ‘ld ll lll lllm m g l l ls lll l s l l l l l lllll ll lllll l lllll lll llll llll ll lllllllls đây và tỉ lệ nghịch với điện trỏ của dây: t – u. o diệm trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức: r=uco theemchua bet’|-trong quá trình tiến hành các thí nghiệm trên, nhiệt độ của dây dẫn đang xét được coi như không đổi trong nhiều trường hợp, khi cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thì nhiệt độ của dây dẫn tăng lên. ll saas aasaq s sal asasa sas aaaqtqq qaas aaaaa llq aqqtq qalq qq aa qq tq qq ta aa aqaa aqalsaa aaaa aaasaaa aa aqa đó. khi hiêu diên thếj sa kuki ngl ۔-giữa hai đầu dây tóc bóng đèn tăng thì cường độ dòng điện chạy qua dãy tóc bóng đèn cũng tăng nhưng không tăng tỉ lệ thuận. với hiệu điện thế (không tuân theo định luật ôm). đô thị biểu diễn sự phụ thuộcv i vviry i v tury sig – s.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử