Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Viết chương trình tính chu vi hình chữ nhật hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Viết chương trình tính chu vi hình chữ nhật

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal là bài tập trong chương trình tin học lớp 8. Bài học hôm nay, THPT Lê Hồng Phong sẽ hướng dẫn các em cách viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Mời các em theo dõi bài học nhé.

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal

Khi làm bài tính diện tích hình chữ nhật hãy gọi một biến bất kì lưu công thức vd: S:=a*b, rồi in ra màn hình S, cách làm bài tập diện tích – chu vi nào cũng giống nhau, chỉ có công thức tính khác nhau thôi.

Trước khi làm bài, các em cần nắm rõ công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật:

 • Chu vi: P = (a + b) x 2
 • Diện tích: S = a x b

Xem thêm: Soạn bài: Bếp lửa – Ngữ văn 9 Tập 1 – Soanvan.me

Chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím:

Program Chu_nhat; uses crt; Var a, b, S, CV: real; Begin Write(‘Nhap chieu dai:’); readln(a); Write(‘Nhap chieu rong:’); readln(b); S := a*b; CV := (a+b)*2; Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,S); Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la:’,CV:10:2); readln; end.

Trong đó:

 • a, b: chiều dài các cạnh của hình chữ nhật
 • S: là diện tích
 • CV: là chu vi
Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal

Công thức tính chu vi, diện tích các hình

Cách tính chu vi, diện tích các hình
 • Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)
 • Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)
 • Diện tích: S = a x a (S: diện tích)
 • Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)
 • Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)
 • Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)
 • Độ dài đáy: a = S : h
 • Chiều cao: h = S : a
 • Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)
 • Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo thứ nhất)
 • Chu vi: P = a + b + c (a : cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)
 • Diện tích: S = (a x h) : 2 (a : cạnh đáy)
 • Chiều cao: h = (S x 2) : a (h : chiều cao)
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h
 • Diện tích: S = (a x a) : 2
 • Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)
 • Chiều cao: h = (S x 2) : (a + b) (h : chiều cao)
 • Cạnh đáy: a + b = (S x 2) : h
 • Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14
 • Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14
 • Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14
 • Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng:
 • Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14
 • Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng
 • Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ
 • * Diện tích xung quanh: Sxq = (a x a) x 4
 • * Cạnh: (a x a) = Sxq : 4
 • * Diện tích toàn phần: Stp = (a x a) x 6
 • * Cạnh: (a x a) = Stp : 6

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình trên máy tính thuộc dạng mệnh lệnh và thủ tục, rất thích hợp đối với kiểu lập trình cấu trúc, và cấu trúc dữ liệu. Ngôn ngữ lập trình này được đặt theo tên một nhà toán học, triết gia và cũng là nhà vật lý học người pháp.

Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng được xây dựng từ một số hữu hạn các ký hiệu như: begin, end, var, while, do, {, }, ;, … và những ký tự như a, b, c, d, … A, B, C, D, … 1, 2, 3, 4, …

Xem thêm: Hót hòn họt cách đặt tên con trai họ Nguyễn Văn năm 2021 hay

Cấu trúc của một chương trình trong pascal bao gồm:

 • Khai báo program
 • Khai báo uses
 • Khai báo label
 • Khai báo const
 • Khai báo type
 • Khai báo var
 • Khai báo những chương trình con
 • Thân chương trình

Việc quan trọng nhất khi viết một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình pascal là phải xác định chính xác được phần cốt lõi của thân chương trình thì mới dễ dàng giải quyết thành công những yêu cầu đề ra. Tiếp theo phần nhập dữ liệu ở đầu và xuất kết quả ở cuối chương trình. Phần cuối là thêm khai báo, sử dụng những biến để khai nào trong phần var, đặt tên chương trình trong phần khai báo program.

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal

Những đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal:

 • Pascal có ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, mang tính logic, cấu trúc chương trình rõ ràng và dễ hiểu.
 • Đây là ngôn ngữ thích hợp cho kiểu lập trình theo cấu trúc, đặc biệt dễ sửa chữa và cải tiến.

Xem thêm: SO SÁNH NHẤT VÀ SO SÁNH HƠN: ĐẦY ĐỦ CẤU TRÚC, CÁCH

**********

Thông qua bài học trên, các em đã có thể tự làm bài tập Pascal viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím rồi chứ. Hy vọng các em học bài thật tốt và đạt điểm cao trong bài kiể tra tin học sắp tới.

Đăng bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử