Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Viết đoạn văn tả ngôi trường bằng tiếng anh hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 gồm dàn ý, cùng 3 đoạn văn mẫu tả ngôi trường, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề trường học dễ dàng hơn.

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh có dịch, tổng hợp nhiều Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong chủ đề trường học. Hy vọng sẽ giúp những em ngày càng học tốt môn Tiếng Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn nói/ giới thiệu về trường học bằng tiếng Anh bao gồm những ý chính sau:

  • What’s your school’s name/ address? – Tên trường & Địa chỉ
  • How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả chung về ngôi trường)
  • How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – Số lượng giáo viên, học sinh, lớp học và số tầng.
  • How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – Miêu tả giáo viên và học sinh.
  • What do you like the best about your school? – Điều gì ở ngôi trường khiến bạn thích nhất

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

Xem thêm: Soạn bài Câu trần thuật | Ngắn nhất Soạn văn 8 – VietJack.com

Xem thêm: Bài soạn “Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Xem thêm: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép liên kết – Giáo viên văn

Tiếng Anh

Hello ! My name is hoa. I’d like to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy Tan street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard and a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, and a playground. the backyard has a play ground. My school has 40 teachers, 1000 students and 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers and my friends very much. Because they are very friendly and always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào ! Tên tôi là Hoa. Tôi muốn kể cho bạn nghe về trường học của tôi. Trường tôi tên trường cấp 2 Lý Thường Kiệt. Trường tôi ở đường Duy Tân. Nó rất đẹp và rất lớn. Trường tôi có sân trước và sân sau. Sân trước có nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sân chơi. sân sau có sân chơi. Trường tôi có 40 giáo viên, 1000 học viên và 30 phòng. Em mong em là học viên giỏi của trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt. Em rất yêu quý trường học, những thầy cô giáo và những bạn của em. Vì họ rất thân thiện và luôn trợ giúp tôi bất kể khi nào tôi cần.

Tả về trường học bằng Tiếng Anh

Xem thêm: Soạn bài Câu trần thuật | Ngắn nhất Soạn văn 8 – VietJack.com

Xem thêm: Bài soạn “Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Xem thêm: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép liên kết – Giáo viên văn

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going to talk about my school. This is my school. Its name is Quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school. Many people say my school is a “ green school ” beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, mình tên Trí, mình là học viên. Hôm nay mình sẽ nói về trường mình. Đây là trường mình tên là Quang Trung, là trường cấp 2, trường mình có 20 phòng học, lớp nào cũng có máy chiếu. Tất cả những giáo viên đều thân thiện. Xung quanh trường tôi có nhiều cây xanh, nhiều người nói trường tôi là “ trường học xanh ” vì mọi học viên và giáo viên đều phải bảo vệ ý thức về thiên nhiên và môi trường.

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Xem thêm: Soạn bài Câu trần thuật | Ngắn nhất Soạn văn 8 – VietJack.com

Xem thêm: Bài soạn “Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Xem thêm: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép liên kết – Giáo viên văn

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind and help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting and they always understand what are you thinking about ? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice and practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, sport festival and fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Tiếng Việt

Tôi tên là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường tốt nhất nhưng với tôi đây là ngôi trường tốt nhất mà tôi từng học. Trường học của tôi nhỏ và cổ kính. Nó ở một ngôi làng nhỏ nên không có nhiều người trong trường này nhưng tôi không thấy nhàm chán về điều này vì những người ở đó thực sự tốt bụng và trợ giúp tôi nếu tôi gặp khó khăn vất vả. Các giáo viên trong trường này thật mê hoặc và họ luôn hiểu bạn đang nghĩ gì ? Lần tiên phong học ở đó, tôi luôn nghĩ rằng họ là phù thủy vì họ hoàn toàn có thể đọc được tâm lý của tôi. Mỗi buổi học ở trường tôi không ghê gớm hơn trường khác vì thầy cô không dạy kim chỉ nan cho tôi. Họ muốn tôi rèn luyện và rèn luyện. Nhưng họ cũng là một giáo viên nên họ luôn giao cho học viên bài tập về nhà, nhiều bài tập về nhà … Ở ngôi trường này, có rất nhiều hoạt động giải trí ngoài trời như cắm trại, hội thao, hội chợ. Nhưng dù sao đây cũng không phải là yếu tố, yếu tố là những sinh viên ở đó thực sự siêng năng học tập vì họ muốn ngôi trường này trở nên nổi tiếng.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO
Chuyên Đề Sửa Lỗi Sai Tiếng Anh (2022) – KISS English
Chuyên Đề Sửa Lỗi Sai Tiếng Anh (2022) – KISS English