Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 64 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Vở bài tập toán lớp 3 trang 64 tập 2 hay nhất và đầy đủ nhất

Video Vở bài tập toán lớp 3 trang 64 tập 2

Với lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 64 Tập 2 và lời giải sgk Toán lớp 3 trang 64 sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều giúp học sinh lớp 3 dễ dàng làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 64. Bạn vào tên trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 64 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 64 Tập 2 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 63, 64 Em làm được những gì?

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 63, 64, 65 Bài 85: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (Tập 2 trang 63, 64, 65, 66)

  Xem lời giải

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 64 Tập 1 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 64 Bảng chia 7

  Xem lời giải

 • Xem thêm: Cỡ chữ là gì? Cỡ chữ chuẩn trong word là bao nhiêu?

  (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 trang 63, 64 Bài 30: Bài kiểm tra số 1

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư (trang 64, 65)

  Xem lời giải

Giải sgk Toán lớp 3 trang 64 (cả ba sách)

– Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 63, 64 Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 64, 65 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

  Xem lời giải

– Chân trời sáng tạo:

– Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học

  Xem lời giải

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 63, 64 Luyện tập

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 (sách cũ)

Bài 2 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Cho hình H gồm hai hình chữ nhật ABCD và DEGH (xem hình vẽ). Tính diện tích hình theo kích thước hình vẽ.

Lời giải:

a) Diện tích hình ABCD là:

25 x 8 = 200 (cm2)

Xem thêm: Phép lặp là gì? Tác dụng của phép lặp? Lấy ví dụ về phép lặp?

Diện tích hình DEGH là:

15 x 7 = 105 (cm2)

b) Diện tích hình H là:

SH = SABCD + SDEGH = 200 + 105 = 305 (cm2)

Đáp số: a) SABCD = 200 cm2

SDEGH = 105 cm2.

b) SH = 305 cm2.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 hay khác:

 • Bài 1 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm…..

 • Bài 3 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm…..

 • Bài 4 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S…..

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử