Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Vở bài tập toán lớp 3 trang 83 hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Video Vở bài tập toán lớp 3 trang 83

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 Tập 2 và lời giải sgk Toán lớp 3 trang 83 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giúp học sinh lớp 3 dễ dàng làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 83. Bạn vào tên trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 68: Tiền Việt Nam (Tập 2 trang 82, 83, 84)

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 82, 83 Ôn tập các số trong phạm vi 100 000

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Luyện tập chung trang 82, 83, 84, 85

  Xem lời giải

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C (trang 82, 83, 84)

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 83 Nhiệt độ. Đo nhiệt độ

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 83 Tính giá trị biểu thức số

  Xem lời giải

Giải sgk Toán lớp 3 trang 83 (cả ba sách)

– Kết nối tri thức:

– Chân trời sáng tạo:

 • (Chân trời sáng tạo Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 82, 83 Em làm được những gì?

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 82, 83, 84 Ôn tập hình học và đo lường

  Xem lời giải

– Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 82, 83 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  Xem lời giải

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 83, 84 Diện tích một hình

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83 Bài 156: Luyện tập chung (sách cũ)

Bài 1 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) (10728 + 11605) x 2 = ……………………………

Xem thêm: Sinh năm 1966 năm nay bao nhiêu tuổi – Thiên Tuệ

= ……………………………

b) (45728 – 24811) x 4 = ……………………………

Xem thêm: Sinh năm 1966 năm nay bao nhiêu tuổi – Thiên Tuệ

= ……………………………

c) 40435 – 32528 : 4 = ……………………………

Xem thêm: Sinh năm 1966 năm nay bao nhiêu tuổi – Thiên Tuệ

= ……………………………

d) 82915 – 15283 x 3 = ……………………………

Xem thêm: Sinh năm 1966 năm nay bao nhiêu tuổi – Thiên Tuệ

= ……………………………

Lời giải:

a) (10728 + 11605) x 2 = 22333 x 2

= 44666

b) (45728 – 24811) x 4 = 20917 x 4

= 83668

c) 40435 – 32528 : 4 = 40435 – 8132

= 32303

d) 82915 – 15283 x 3 = 82915 – 45849

= 37066

Bài 2 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Năm 2013 cso 365 ngày. Hỏi năm đó có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Lời giải:

1 tuần = 7 ngày

Số tuần lễ có trong một năm là

365 : 7 = 52 (tuần ) dư 1 ngày

Đáp số: 52 tuần dư 1 ngày

Bài 3 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Có 16 560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu viên gạch?

Xem thêm: Công thức và cách tính bán kính hình tròn dễ nhớ nhất – Monkey

Tóm tắt

8 xe: 16560 viên gạch.

3 xe: …….. viên gạch?

Lời giải:

Một xe chở được số viên gạch là:

16560 : 8 = 2070 (viên)

Ba xe chở được số viên gạch là:

3 x 2070 = 6210 (viên)

Đáp số: 6210 viên

Bài 4 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Một hình vuông có chu vi 3dm 2cm. hỏi hình vuông đó có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Lời giải:

3dm 2cm = 32cm

Cạnh hình vuông là:

32 : 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64cm2.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 hay khác:

 • Tự kiểm tra
 • Bài 157: Ôn tập các số đến 100 000
 • Bài 158: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Bài 159: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
 • Bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử