Unit 10. What do you do at break time? – Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Duới đây là các thông tin và kiến thức về What do you do at break time hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video What do you do at break time

A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm và Từ vựng)

1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)

Hướng dẫn giải:

1. blind

2. skating

Tạm dịch:

1. bị mù

2. trượt băng

2. Do the puzzle. (Giải câu đố)

Hướng dẫn giải:

3. Look and write. (Nhìn và viết)

Hướng dẫn giải:

1. badminton

2. football

3. skipping

4. blind man’s bluff

Tạm dịch:

1. Bạn thích làm gì vào giờ giải lao?

Chúng tớ chơi cầu lông.

2. Bạn thích làm gì vào giờ giải lao?

Tớ và những người bạn chơi bóng đá.

3. Bạn thích làm gì?

Tớ thích nhảy dây.

4. Bạn thích làm gì?

Tớ và những người bạn của tớ chơi bịt mắt bắt dê.

B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. d

Xem thêm: Giải bài 43, 44, 45 trang 80 Sách giáo khoa toán 8 tập 2

4. b

Tạm dịch:

1. Hãy chơi cờ vua.

2. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

3. Bạn thích chơi trốn tìm không?

4. Bạn thích làm gì?

2. Match the sentences. (Nối các câu sau)

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. b

Tạm dịch:

1. Hãy chơi cờ vua. – OK. Hãy chơi nào.

2. Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi? – Tớ chơi bóng đá.

3. Bạn có thích chơi cầu lông không? – Có, tớ thích chơi.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

1. skating / he / likes .

2. at / play / break time / hide-and-seek / they .

3. do / table tennis / like / you ?

4. break time / do / play / at / you / what ?

Hướng dẫn giải:

1. He likes skating.

2. They play hide-and-seek at break time.

3. Do you like table tennis?

4. What do you play at break time?

Tạm dịch:

1. Anh ấy thích trượt băng.

2. Họ chơi trốn tìm vào giờ giải lao.

3. Bạn có thích chơi bóng bàn không?

4. Bạn chơi gì vào giờ giải lao?

C. SPEAKING (Nói)

Read and reply (Đọc và đáp lại)

Tạm dịch:

Xem thêm: Tả con gà trống lớp 5 – Doctailieu

a. Bạn làm gì vào thời gian giải lao?

b. Bạn có chơi cờ vua vào thời gian giải lao không?

c. Bạn có thích chơi trốn tìm không?

d. Hãy chơi cầu lông.

D. READING (Đọc)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

like / don’t / what / play / do

Tony: (1) _______ do you do at break time?

Phong: I (2) _______ blind man’s bluff.

Tony: Do you (3) _______ it?

Phong: Yes, I (4) _______.

Tony: Do you like hide-and-seek?

Phong: No, I (5) _______ .

Hướng dẫn giải:

1. What

2. play

3. like

4. do

5. don’t

Tạm dịch:

Tony: Bạn làm gì vào thời gian giải lao?

Phong: Tớ chơi bịt mắt bắt dê.

Tony: Bạn thích nó không?

Phong: Có, tớ thích chơi nó.

Tony: Bạn có thích chơi trốn tìm không?

Phong: Không, tớ không thích chơi.

2. Read and write. (Đọc và viết.)

Hi. My name is Quan. At break time some of my friends and I play football. Nam and Tony do not like football. They like basketball. Mai and Linda do not play football or basketball. They play badminton.

1. What is his name?

Xem thêm: Soạn Vật lý 7 Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát – Tailieu.com

=> __________________________________________.

2. What do Quan and his friends play at break time?

Xem thêm: Soạn Vật lý 7 Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát – Tailieu.com

=> __________________________________________.

3. What do Nam and Tony like?

Xem thêm: Soạn Vật lý 7 Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát – Tailieu.com

=> __________________________________________.

4. What do Mai and Linda play at break time?

Xem thêm: Soạn Vật lý 7 Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát – Tailieu.com

=> __________________________________________.

Hướng dẫn giải:

1. His name is Quan.

2. They play football.

3. They like basketball.

4. They play badminton.

Tạm dịch:

Xin chào. Tên của tớ là Quân. Vào thời gian giải lao, tớ và vài người bạn của tớ chơi bóng đá. Nam và Tony không thích bóng đá. Họ thích bóng rổ. Mai và Linda không thích chơi bóng đá hay bóng rổ. Họ thích chơi cầu lông.

1. Tên của cậu ấy là gì?

Tên của cậu ấy là Quân.

2. Quân và bạn của cậu ấy chơi gì vào thời gian giải lao?

Họ chơi bóng đá.

3. Nam và Tony thích làm gì?

Họ thích bóng rổ.

4. Mai và Linda chơi gì vào thời gian giải lao?

Họ chơi cầu lông.

E. WRITING (Viết)

1. Look and write. (Nhìn và viết)

Hướng dẫn giải:

1. football

2. basketball

3. skipping

4. skating

Tạm dịch:

1. Tớ thích chơi bóng đá vào giờ giải lao.

2. Chúng tớ không chơi bóng đá vào giờ giải lao. Chúng tớ chơi bóng rổ.

3. Tớ thích nhảy dây.

4. Chúng tớ không thích nhảy dây. Chúng tớ thích trượt băng.

2. Write about you. (Viết về bạn.)

(Answers vary.)

Tạm dịch:

Vào giờ giải lao, tớ chơi______

Tớ thích (tên của trò chơi hoặc môn thể thao) ________

Tớ không thích(tên của trò chơi hoặc môn thể thao) ________

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử